Inwentaryzacje budowlane 3D są najtańszym i najefektywniejszym wyjściem, jeśli chodzi o sprawdzanie i porównywanie stanu budynków zarówno zabytkowych, jak i każdego innego możliwego rodzaju. Jest to rozwiązanie stosowane zarówno przez inwestorów, jak i konserwatorów sztuki i jest metodą oferująca największą liczbę możliwości, gdy chodzi o analizę, przechowywanie, a także edycje zeskanowanego materiału. Inwentaryzacje budowlane wykonywane tradycyjnymi metodami są niezwykle trudne i czasochłonne – nie mówiąc już o poniesionych kosztach!

Inwentaryzacje przeprowadzone w technologii 3D są natomiast proste i niezmiernie dokładne. Wykorzystujemy do tego aparaturę specjalistyczną, której jedynym zadaniem jest jak najwierniej oddać naturę skanowanych przedmiotów i obiektów!
Nie czekaj i zaoszczędź swój czas, jednocześnie obniżając koszty. Zachowaj pełen skan 3D z możliwością dobrowolnej i szerokiej edycji, zlecając jego przygotowanie naszej firmie!