Analiza deformacji / Kontrola powykonawcza

Deformacje i monitoring przemieszczeń

 

Zdarza się, że na skutek przeróżnych czynników budynki czy inne obiekty ulegają deformacjom, te z kolei prowadzą do uszkodzeń utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej dotyczy to tych budynków i obiektów, które znajdują się w pobliżu placu budowy lub kopalni górniczych, gdzie w związku z eksploatacją terenu może dochodzić na przykład do osuwania się gruntu, a co za tym idzie – głębokiego osadzania się budynków lub powstawania wypiętrzeń pod ich fundamentami, ale także innych zmian. Niektóre z nich mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia obiektu. Na deformacje powstające w wyniku drgań szczególnie narażone są tereny kolejowe, w tym tory, mosty i tunele. Oferujemy badania deformacji oraz monitoring przemieszczeń, które pozwalają zaplanować naprawę szkód lub zapobiec uszkodzeniom. 

 

Do badań deformacji wykorzystujemy różne narzędzia i technologie dostosowywane do typu obiektu oraz problemu, któremu mamy za zadanie się przyjrzeć. Używamy metody gabarytowego skaningu 3D pozwalającej na rejestrację nieregularności kształtu i powierzchni obiektu lub, jeśli klientowi zależy na monitoringu przemieszczeń, przygotowujemy zestaw punktów kontrolowanych i punktów poddawanych badaniu, które następnie obejmowane są cyklicznymi pomiarami wykonywanymi precyzyjnymi tachimetrami.

KONTROLA POWYKONAWCZA

Nasza firma oferuję również pomiary umozliwiające sprawdzenie poprawności wykonania zlecenia / budowy. Zleceniodawca otrzymuje raport z przeprowadzonej kontroli wskazujący uchybienia od projektu. Aby informacje dotyczące wykonania obiektów czy przemieszczeń były czytelne dla klienta, przedstawiamy je w najwygodniejszej dla niego formie, np. w postaci wykresów, diagramów. Robimy wszystko, by nasze usługi w pełni odpowiadały potrzebom osób z nich korzystających.