Oprogramowanie

W naszej firmie korzystamy ze specjalistycznych programów z najwyższej światowej półki, służących do inżynierii odwrotnej, kontroli jakości, projektowania oraz skanowania 3D.  Zespół doświadczonych inżynierów w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Catia – program do inżynierii odwrotnej

Catia to wieloplatformowy pakiet oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), komputerowego wspomagania produkcji (CAM), komputerowego wspomagania inżynierii (CAE), PLM i 3D, opracowany przez francuską firmę Dassault Systèmes. Pracujemy w jednym z najbardziej rozbudowanych programów służących do prac inżynieryjnych. Stosowany jest w przemyśle lotniczym i samochodowym. Używamy go głównie do inżynierii odwrotnej. Świetnie sprawdza się także do projektowania.

Program do projektowania i inżynierii – SolidWorks

SolidWorks jest oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), którego właścicielem jest Dassault Systèmes. Wykorzystuje zasadę projektowania parametrycznego i generuje trzy rodzaje połączonych plików: część, złożenie i rysunek. Wszelkie modyfikacje jednego z tych trzech plików zostaną odzwierciedlone w pozostałych dwóch automatycznie.

PolyWorks – program do kontroli jakości PolyWorks

Inspector to potężne przemysłowe oprogramowanie do kontroli jakości wymiarów narzędzi lub części, diagnozowania i zapobiegania problemom z produkcją i montażem, kierowania budowaniem przez pomiary w czasie rzeczywistym i nadzorowania jakości zmontowanych produktów za pomocą bezdotykowej chmury punktów, digitizery i jednopunktowe sondujące urządzenia kontaktowe.

PolyWorks zapewnia wyjątkową, aktualizowalną technologię raportowania, która gwarantuje dokładność raportu i radykalnie przyspiesza kontrolę wielu elementów. Elementy raportu, takie jak zrzuty ekranu sceny 3D i tabele wyników, są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany projektu. Jest możliwe zmodyfikowanie parametrów projektu lub zastąpienie zmierzonych danych bieżącego elementu punktami danych z nowego elementu, wiedząc, że cały raport z inspekcji zostanie automatycznie zaktualizowany.