dotacje B3d

B3D - INŻYNIERUJEMY ODWROTNIE

dotacje B3d

W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Inżynierujemy Odwrotnie

Dowiedz się więcej

Drukowanie 3D - SLS

Dowiedz się więcej

Drukowanie 3D - SLA

Dowiedz się więcej

Drukowanie 3D - SLM

Dowiedz się więcej

Drukowanie 3D - FDM

Dowiedz się więcej

Skanowanie 3d budynków i inwentaryzacje

Dowiedz się więcej
Prześlij zdjęcie i wymiary to otrzymasz darmową wycenę

W czym możemy pomóc?

Skan 3d w formacie *.STL ?

Skan 3d z teksturą(kolorem) ?

Skan 3d oraz model parametryczny - bryła CAD w formacie *.STEP , *.IGS, *.X_T itp. ?

Raport z kontroli jakości ? porównanie modelu CAD z STL ?

Ofertę na Skaner 3d ?

 

Zaufaj naszym specjalistom

Usługi 3D

W szerokim zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się skanowanie obiektów 3D z wykorzystaniem skanera światła strukturalnego, światła laserowego czy fotogrametrii. Urządzenia, jakimi dysponujemy wykorzystują różne technologie, stosowane w zależności od rodzaju skanowanego obiektu. Obiekty przez nas skanowane mają wymiary od kilku mm do nawet kilkuset metrów.Oferowane przez nas usługi skanowania 3d o wysokiej rozdzielczości pozwalają na przeprowadzenie procesu digitalizacji z dokładnością do 0.01mm. Jesteśmy jedną z nielicznych polskich firm, która oferuje kompleksową usługę 3d i gwarantuje wszystkim klientom profesjonalne przemysłowe skanowanie 3D, modelowanie CAD, inżynierię odwrotną i drukowanie 3d.