Skaner 3D pomieszczeń – przydatne narzędzie do skanowanie przestrzennego

Skanery 3D pomieszczeń mają wiele zastosowań w dziedzinie budownictwa, pomagając w procesach projektowania, analizy, inspekcji oraz zarządzania projektami. Oto niektóre z możliwości wykorzystania skanerów przestrzennych w budownictwie, gdzie szczególnie są wykorzystywane do tworzenia modeli as-built, tj. dokładnych modeli 3D istniejących budynków, infrastruktury i terenów. Modele as-built mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia podczas projektowania nowych konstrukcji lub modernizacji istniejących. Skaner 3d pomieszczeń jest wykorzystywany także do kontroli jakości pozwalając na dokładny pomiar wymiarów i kształtów elementów budowlanych. Mogą być używane do porównywania wykonanych elementów z ich projektami, co pomaga w wczesnym wykrywaniu błędów i zapobieganiu kosztownym poprawkom. Za ich pomocą można sprawdzić i monitorować zmiany w strukturach budowlanych, takich jak deformacje czy osiadanie.

Dzięki regularnym skanom można szybko zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Skanery laserowe 3D do pomiarów przestrzennych mogą służyć do tworzenia dokładnej dokumentacji budowlanej, która może być wykorzystywana w procesach pertraktacji, przy uzyskiwaniu pozwoleń, a także do celów archiwizacyjnych. Zastosowanie skanerów przestrzennych 3D w budownictwie przyczynia się do poprawy dokładności, efektywności i jakości procesów projektowania, konstrukcji i utrzymania obiektów budowlanych.

Jakość skanu budynku wykonanego przestrzennym skanerem 3D

Istnieje wiele innych możliwości zastosowania skanera przestrzennego w budownictwie jak chociażby :

 1. Planowanie i wizualizacja: Skanery 3D pozwalają na tworzenie precyzyjnych modeli budynków i infrastruktury, które mogą być wykorzystane do wizualizacji projektów przed ich realizacją. To pomaga w zrozumieniu wyglądu finalnej konstrukcji oraz identyfikacji potencjalnych problemów.
 2. Analiza bezpieczeństwa i wydajności: Skanery 3D mogą być używane do analizy bezpieczeństwa budynków, takich jak przekroje poprzeczne i analiza obciążeń, co pomaga w zapewnieniu odpowiedniego standardu wytrzymałości i bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie projektem i dokumentacją: Skanery 3D mogą pomóc w zarządzaniu projektem budowlanym poprzez dostarczenie dokładnych danych na temat postępu prac, zmian w projekcie i ewentualnych odchyleń od założeń.
 4. Analiza energetyczna: Skanery 3D mogą pomóc w analizie efektywności energetycznej budynków poprzez tworzenie dokładnych modeli, które umożliwiają identyfikację obszarów, w których można poprawić izolację i efektywność energetyczną.
 5. Przywracanie i renowacja: Skanery 3D są pomocne w rekonstrukcji zabytkowych budynków i elementów architektonicznych, ponieważ pozwalają na tworzenie dokładnych kopii cyfrowych, które mogą być wykorzystane do odtworzenia oryginalnych detali.

Usprawnienie skanowania budynków za pomocą znaczników i markerów

Podczas skanowania budynków przy użyciu skanera 3D, oznaczanie obiektów ma na celu ułatwienie procesu skanowania oraz poprawę dokładności i jakości wyników. Umieszcza się punkty oznaczeń na kluczowych punktach w obrębie skanowanego obiektu w takich miejscach jak narożniki, krawędzie, ramy drzwi, okna itp. Te punkty pomogą w kalibracji i wyznaczaniu skali skanu. Wśród dostępnych skanerów na rynku większość z nich wymaga oznaczeń i najczęściej są to kule oznaczeniowe (najczęściej są to białe kule). Kule oznaczeniowe (lub kule referencyjne) to kuliste znaczniki, które są umieszczane w przestrzeni w miejscach, które chcemy poddać skanowaniu. Kule te posiadają znane i dokładnie pomierzone punkty charakterystyczne, które skaner jest w stanie wykryć i zarejestrować. Ich głównym celem jest poprawa dokładności i jakości skanowania. Dzięki tym oznaczeniom skaner jest w stanie identyfikować i śledzić ruch kul w trakcie skanowania. Skaner porównuje rzeczywisty kształt kul z ich znanych wymiarami, co przyczynia się do kalibracji skanu i poprawy dokładności. Oznaczanie kulami referencyjnymi jest szczególnie użyteczne, gdy skanuje się większe obszary, które mogą wymagać kilku sesji skanowania. Istnieją także inne metody pomocniczego oznaczania przestrzeni jak naklejki z punktami referencyjnymi – kodowanymi lub zwykłymi. Wszystkie te metody mają za zadanie doprowadzić do większej dokładności skanu i łączenie wyników kilku sesji w spójny model 3D.

Rozmieszczenie markerów w czasie skanowania w postaci kul

Czy istnieje możliwość skanowanie bez konieczności rozstawiania uciążliwych punktów referencyjnych? Oczywiście, co prawda wiąże się to w przypadku większości skanerów z pogorszeniem parametrów dokładności, ale największy problem jest ze skanami obiektów wymagających wielu sesji, gdzie algorytmy mają problem z ich połączeniem w całość.. Sytuacja taka dotyczy większości modeli skanerów, gdzie bardzo często zdarza się potrzeba „ręcznego składania” modelu w dostarczonej aplikacji. Widząc ten problem postanowiliśmy dostarczyć rozwiązanie problemu w postaci innowacyjnego skanera w naszej ofercie jakim jest RIgelSlam. Jest to skaner, który posiada nowoczesne rozwiązania pozwalające skanować na w ruch zasadzie spaceru, bez konieczności uciążliwego obklejania obiektów przed skanowaniem


Skaner pomieszczeń 3D do profesjonalnego użytku

Innowacyjny skaner przestrzenny przeznaczony do skanowania pomieszczeń i całych budynków.

Wyróżniające cechy skanera RigelSlam:

 • Skanuje bez punktów referencyjnych
 • Szybkie skanowanie w czasie spaceru (bez rozstawiania skanera)
 • Automatycznie łączy sesje poszczególnych skanów w jeden obiekt
 • Wysoka precyzja skanu – nadaje się do pomiarów

SKANER ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE SPRZEDAŻY


Skaner przestrzenny 3D do budynków – na co zwrócić uwagę?

Podczas wyboru skanera przestrzennego warto zwrócić uwagę na szereg kluczowych parametrów, które wpłyną na efektywność, dokładność i jakość skanowania. Najistotniejsze przy wyborze skanera do nieruchomości jest dokładność skanowania. To jeden z kluczowych parametrów, określa bowiem jak precyzyjne będą uzyskane dane. Dokładność jest zwykle podawana w milimetrach i najlepsze skanery na rynku osiągają ją na poziomie 0,01 mm. Powinniśmy zwrócić uwagę także na zakres skanowania, które określa pole widzenia skanera, czyli przestrzeń, którą skaner jest w stanie zarejestrować w jednym cyklu skanowania. Ważne jest, aby wybrać skaner z odpowiednim zakresem, aby uniknąć konieczności wielokrotnego skanowania tej samej przestrzeni, co ma szczególne znaczenie w skanowaniu nieruchomości. Do powyższych cech należy dołożyć taką zaletę skanerów jak jaką szybkość skanowania.. Szybkość jest istotna, szczególnie przy skanowaniu większych obszarów, i jej brak może zniwelować wcześniejsze atrybuty skanera przestrzennego. Uzupełniającym parametrem skanu obiektów takich jak budynki jest ostatni z czynników wpływających na jakość skanów jest rozdzielczość, która odnosi się do liczby punktów skanowanych w jednostce powierzchni. Wyższa rozdzielczość może dać bardziej szczegółowe wyniki, ale może również zwiększyć ilość danych do przetworzenia, z czym nie każdy komputer sobie poradzi, co może przełożyć się na brak wyrenderowanego podglądu w czasie rzeczywistym. Warto także zwrócić uwagę na mobilność skanera, która wynika z metody skanowania i gabarytów urządzenia. Jeśli planujemy skanowanie w różnych miejscach, warto na to zwrócić uwagę Bardziej przenośne modele mogą być bardziej wygodne w użytkowaniu. W sprawnej pracy pomoże nam także oprogramowanie i tutaj warto sprawdzić, jakie oprogramowanie jest dostarczane w zestawie lub dostępne do zakupu razem ze skanerem. Dobre oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych może znacząco ułatwić pracę. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego skanera zależy od twoich konkretnych potrzeb i zastosowań. Dlatego warto przemyśleć te parametry w kontekście tego, co chcesz osiągnąć poprzez skanowanie przestrzenne


Skanowanie pomieszczeń z teksturą – wybór skanera przestrzennego

Skanowanie laserowe 3D jest jedną z najpopularniejszych technik skanowania przestrzennego w budownictwie i inżynierii. Pozwala ono na precyzyjne i szybkie uzyskanie dokładnych modeli 3D pomieszczeń, budynków czy terenów, więc to właśnie skaner laserowy powinien być pierwszym wyborze przy skanowaniu. Niektóre skanery laserowe 3D mają możliwość jednoczesnego skanowania i fotografowania otoczenia. Takie skanery pozwalają uzyskać dane punktowe (geometrię) oraz fotografie tekstur. Warto poszukać modeli, które posiadają funkcję „fotogrametria” lub „kolorowanie” dla uzyskania pełnych danych pomieszczeń. Bardzo popularne, szczególnie w branży związanej z obrotem nieruchomościami popularnym wyborem są skanery fotogrametryczne, które wykorzystują kamery do rejestrowania kolorów i tekstur. Przesuwając skaner lub kamery po obszarze, możesz uzyskać dane 3D wraz z kolorami. To świetna opcja, jeśli zależy nam na dokładnych teksturach i kolorach, ale posiada też wady w postaci małej przydatności do celów pomiarowych. Najczęściej spotykana forma odwzorowania tekstury w pracy z skanerami precyzyjnymi jest wyrenderowany obraz z chmury punktów zawierających dodatkowe informacje kolorystyczne z palety RGB.

Tekstura odtworzona na bazie chmury punktów z dodatkowymi informacjami z zakresu RGB


Skanowanie 3D terenu, czyli wykorzystanie skanera przestrzennego w geodezji i geologii

Skanowanie 3D terenu za pomocą skanera w geodezji jest ważnym narzędziem do uzyskiwania precyzyjnych danych topograficznych i terenowych. Przy użyciu skanera 3D geodeci mogą tworzyć dokładne modele terenu, mapy wysokościowe oraz chmury punktów, które są przydatne w wielu dziedzinach, takich jak planowanie urbanistyczne, inżynieria lądowa, monitorowanie zmian terenu, budowa infrastruktury, analizy związane z hydrologią i wiele innych. Do tego celu przydatny będzie skaner objętościowy o wysokiej precyzji skanowania i dużej szybkości. Oczywistym wyborem będzie skaner laserowy, który nie podlega takiej presji oświetleniowej jak pozostałe skanery bazujące na pozostałych technikach.

Skanowanie przestrzenne 3D na potrzeby precyzyjnych pomiarów

W celach pomiarowych najważniejszym parametrem skanera jest jego precyzja, więc naturalnym wyborem będzie skaner laserowy o precyzji skanowania zbliżonej do 1 mm. Tutaj parametrem decydującym o wyborze urządzenia będzie jego szybkość działania, zasięg, oprogramowanie i wszystkie te czynniki, które pozwolą nam przyspieszyć pracę. Osiągnięcie takich parametrów możliwe jest z skanerami pracującymi stacjonarnie tj zamontowanych na statywie, gdyż pojedyncza sesja może trwać kilka minut i obejmuje niewielki odcinek skanowanego obiektu. Większość skanerów budżetowych wymaga w czasie takiego skanowania dodatkowego oznakowania punktami referencyjnymi, które ułatwiają oprogramowaniu połączyć pojedyncze sesje w całość. Znacznie droższe skanery pozwalają skanować bez tych punktów, ale i tutaj bardzo często trzeba korzystać z ręcznej korekty i poszczególne skany łączymy w dostarczonym oprogramowaniu. Dzieje się tak najczęściej, gdy fragment skanowanego obiektu stanowi ściana bez cech szczególnych lub powtarzające się obiekty. Jednym z lepszych skanerów do tego typu prac jest skaner Leica RTC360, którym świadczymy usługi pomiarowe. Skaner przestrzenny, który jest szybki i precyzyjny stąd nasze usługi tym skanerem są najwyższej jakości

Precyzyjny skaner przestrzenny przeznaczony do skanowania pomieszczeń i całych budynków.

Wyróżniające cechy skanera Leica:

 • Szybkie skanowanie – pojedyncza sesja trwa ok 2 minuty
 • Precyzja – skanuje duże obiekty architektury z dokładnością do 1 mm
 • Funkcjonalna aplikacja pozwalająca łączyć poszczególne sesje skanu zaraz po ich zakończeniu

SKANEREM ŚWIADCZYMY USŁUGI SKANOAWANIA 3D NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Skontaktuj się z nami. Mamy olbrzymie doświadczenie z wszystkimi skanerami dostępnymi na rynku i chętnie doradzimy w zakresie usługi skanowania lub zakupu skanera

Wyślij maila: