DOFINANSOWANIA UNIJNE

W wyniku konkursu organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa)  B3D s.c. podpisało w dniu 30.12.2020r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej:

W wyniku konkursu organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa)  B3D s.c. podpisało w dniu 30.12.2020r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie skanera dynamicznego 3D wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektowania wyrobów ortopedycznych wytwarzanych technikami druku 3D.   Przedmiotem projektu jest stworzenie skanera 3D cechującego się szybkim i dokładnym skanowaniem obiektów pozostających w ruchu, przeznaczonego do dynamicznego skanowania kończyn pacjentów. W wyniku realizacji projektu powstanie skaner oferujący skanowanie pacjentów w celu wspomagania projektowania wyrobów ortopedycznych wytwarzanych technikami druku 3D. Zastosowanie skanera pozwoli na usprawnienie i uskutecznienie procesów projektowania, produkcji i weryfikacji zindywidualizowanych ortez i protez spełniających najwyższe standardy ergonomiczne. Wartość projektu to 109.361,57 EURO, dofinansowanie obejmuje 85% wartości projektu.