W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Modele Instalacji

 

 

AutoCAD PLANT lub PDMS - modele instalacji

Zajmujemy się tworzeniem modeli instalacji, korzystając z programów, takich jak Aveva PDMS i AutoCAD Plant. Nadają się one do przygotowywania opracowań większości rodzajów instalacji przemysłowych. Czym jest PLANT? To model 3D w istocie będący bazą danych, która zawiera informacje pozwalające projektować nowe instalacje chemiczne. To nie tylko reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej obiektu, ale także dane pozwalające ustalić, jak będzie przebiegał montaż zaprojektowanej struktury i co będzie do niego niezbędne. Modele w tego typu oprogramowaniach pozwalają mieć pełną kontrolę nad pracami już od najwcześniejszego momentu projektowania aż do wprowadzania zmian czy udoskonaleń w obrębie już istniejącej instalacji.

 

Kiedy warto modelować w PDMS czy AutoCAD Plant?

Są to rozwiązania idealne, kiedy zachodzi konieczność modernizacji instalacji w jakimkolwiek obiekcie lub stworzenia rysunków PID (schematu orurowania i oprzyrządowania) i ISO (rysunku technicznego maszynowego), choć inwentaryzacje powykonawcze są bardziej skomplikowane od modeli nowych instalacji. Stworzenie modelu PDMS można zlecić, jeśli posiada się wystarczająco dużo informacji na temat obiektu, na podstawie których można stworzyć bazę danych. Im więcej informacji, tym bardziej szczegółowy projekt, a w przypadku PDMS detale są niezwykle istotne. Oczywiście stopień szczegółowości modelu jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. 

 

Warto mieć na uwadze, że przygotowanie bardzo dokładnego projektu jest czasochłonne i, co za tym idzie - kosztowne.  Przed przystąpieniem do tworzenia projektu powykonawczego ustalamy z klientem wszelkie kwestie z nim związane. Każdy model  jest inny i wymaga innego nakładu czasu oraz pracy. W związku z tym ceny modeli są zróżnicowane i dostosowywane indywidualnie do każdego z naszych klientów. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych wysokiej jakości usług!