W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Modelowanie BIM

Modele BIM tworzone na podstawie chmury punktów

Czym jest modelowanie BIM ? (ang. Building Information Modelling) Umożliwia ono ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. BIM oznacza modelowanie informacji o budynku, a więc definiowanie elementów takich jak ściany, podłogi, okna i drzwi, ale też przewody elektryczne czy hydraulika. Powstały model CAD jest ich obrazem. Na podstawie zdefiniowanej pozycji czy kierunku danych elementów bardzo łatwo można generować plany 2D, przekroje i rysunki elewacji. Zajmujemy się tworzeniem modeli BIM w najczęściej używanych środowiskach Revit i Archicad, jako że wymiana danych pomiędzy dwoma formatami zwykle bywa problematyczna.

 

Łatwość użytkowania modeli

Robimy wszystko, aby nasze modele BIM były łatwe w użytkowaniu przez klientów. Co to oznacza?

 

  • Wyróżniamy wszystkie elementy, które zostały stworzone tylko na podstawie chmury punktów, odpowiednio je nazywając.

  • Modele tworzone są na podstawie danych uzyskanych ze skaningu. Sprowadzamy model do lokalnych współrzędnych w celu ułatwienia pracy.

  • Jeśli stosujemy założenia co do jakichś elementów, zawsze jest to zaznaczane na modelu w sposób uzgodniony z klientem (np. za pomocą parametrów lub adnotacji tekstowych).

  • Elementy wymagające uwagi klienta są odpowiednio filtrowane, a dzięki temu łatwo dostępne.

  • Wszystkie modele tworzymy w trybie współpracy, co oznacza, że możemy dostarczyć je jako odłączony plik lub model centralny podzielony na zadania. Jesteśmy gotowi kontynuować pracę na modelu centralnym przygotowanym przez inny zespół i odesłać go do synchronizacji.

  • Dostosowujemy się do potrzeb klienta nie tylko jeśli chodzi o stopień szczegółowości tworzonego modelu, ale także w kwestii wszelkich uwag i dodatkowych oczekiwań. Staramy się też spełniać niestandardowe wymagania dotyczące realizacji projektów.