W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Modele poligonalne czyli siatka trójkątów mesh

 

 

Modele poligonalne, czyli siatka trójkątów-mesh

Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane przez naszą firmę umożliwiają nam sprostanie oczekiwaniom klientów o najbardziej wygórowanych oczekiwaniach. Wiemy, że każdy z nich ma inne potrzeby, dlatego też przed przystąpieniem do realizacji zlecenia staramy się je dokładnie poznać. Urządzenia, którymi dysponujemy opierają się na różnych technologiach. Stosujemy je w zależności od rodzaju skanowanego obiektu. W przypadku, gdy klient wymaga, by obiekt o nieregularnej powierzchni został przedstawiony wektorowo, przygotowujemy bardzo dokładne, siatkowe modele mesh 3D

 

Do stworzenia siatkowych modeli mesh 3D, tak samo jak w przypadku modelowania 3D CAD, potrzebna jest chmura punktów, tym razem jednak przekształcona w powierzchnię składającą się z siatki trójkątów. Tu bardzo ważne okazuje się odpowiednie dobranie wielkości pojedynczego trójkąta tworzącego oczko siatki, gdyż będzie ona wpływała na stopień szczegółowości powstałego modelu. Im mniejsze oczka siatki, tym dokładniejsze przedstawienie powierzchni obiektu, ale również większy objętościowo plik. Co to oznacza w praktyce? Bardzo szczegółowe projekty mogą być trudniejsze do przetworzenia. Ich dalsza obróbka będzie przede wszystkim zdecydowanie bardziej czasochłonna, a co za tym idzie - droższa. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, jak dokładny model jest nam potrzebny w celu, dla którego zlecamy jego wykonanie. 

 

Do czego wykorzystywane są modele Mesh?

Modele poligonalne tworzone są przede wszystkim na potrzeby odkrywek i kopalni górniczych, a także w celu digitalizacji wszelkich nieregularnych powierzchni np. stanowiska archeologiczne. Niezwykle ważnym zastosowaniem modeli mesh 3D jest również dokumentacja zabytków. W tym przypadku istotne jest, aby powstałe modele miały rzeczywiste kolory i były odpowiednio oteksturowane, dzięki czemu oddadzą rzeczywisty wygląd danego obiektu. W tym celu siatki generowane są z kolorowej chmury punktów lub wysokorozdzielczych zdjęć.