W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Modele 3D CAD

 

 

Modele 3D CAD

Nasza firma oferuje modele 3D CAD przygotowywane w różnych formatach i na różnych poziomach szczegółowości. Technologia 3D otwiera przed nami ogromne możliwości, jednak wciąż nie jest pozbawiona wad. Złożoność chmury punktów i jej szerokie zastosowanie niestety są w pewien sposób ograniczane przez oprogramowania zmuszające do konwersji danych do zbioru CAD. Polega ona na wpasowaniu elementów geometrycznych w skanowane powierzchnie reprezentowane przez punkty. W niektórych oprogramowaniach konwersja ta wykonywana jest w sposób półautomatyczny, cały czas jednak wymagając ręcznej weryfikacji. Jest to zatem proces bardzo czasochłonny.

 

Stopnie szczegółowości modeli 3D CAD

Zanim rozpoczniemy pracę nad tworzeniem modelu 3D, prosimy klientów o określenie oczekiwanego stopnia szczegółowości projektu. Tworzenie bardzo dokładnego modelu nie zawsze jest konieczne - wszystko zależy od oczekiwań konkretnego klienta i tego, do czego dany projekt ma być wykorzystany. Warto mieć to na uwadze, gdyż tworzenie bardzo szczegółowych projektów jest pracochłonne i trwa o wiele dłużej niż przygotowanie uproszczonych schematów. Wiąże się też z wyższą ceną usługi. 

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w modelowaniu, w związku z czym po zapoznaniu się z potrzebami klienta jesteśmy w stanie zaproponować mu optymalne rozwiązanie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i trafnie dopasowujemy metody działania do pożądanego efektu. Dzięki temu nasze usługi wyróżniają się najwyższą jakością. W niektórych zastosowaniach architektonicznych lub marketingowych szczególnie sprawdzają się modele oteksturowane. Tekstury nakładane na model 3D pobierane są z wysokorozdzielczych zdjęć rzeczywistego obiektu lub dopasowywane sztucznie w taki sposób, by wyglądały jak najnaturalniej. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy!

 

Wykonujemy:

  • modele 3D CAD,

  • oteksturowane modele 3D CAD,

  • mesh modele 3D,

  • modele instalacji (PLANT i PDMS).