W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

2D CAD

Rzuty pięter, przekroje i widoki elewacji

Oferujemy szczegółowo przygotowaną dokumentację 2D CAD obejmującą dokładne rzuty pięter oraz widoki elewacji w postaci rysunków z bardzo dużą ilością detali. Są one wykonywane na podstawie chmury punktów uzyskanej dzięki technologii skanowania gabarytowego obiektów. Opracowywana przez nas dokumentacja jest o wiele dokładniejsza i bardziej szczegółowa od tej przygotowywanej na podstawie tradycyjnych pomiarów. Gwarantujemy dokładność do 0.01 mm, przy czym skanowane przez nas obiekty mogą mieć nawet do kilkuset metrów długości, szerokości czy wysokości. Urządzenia wykorzystywane przez nas do pomiarów dobierane są ze względu na rodzaj obiektu tak, aby zapewnić jak największą precyzję. 

 

Ze względu na to, że skanowanie obiektów budowlanych i przygotowywanie dokumentacji na podstawie danych otrzymanych w postaci chmury punktów bywa czasochłonne, nasi klienci mogą określić oczekiwany poziom szczegółowości rysunków w zależności od swoich potrzeb. Wyróżniamy trzy poziomy szczegółowości:

 

1 poziom szczegółowości

Rysunek przedstawia obiekt w skali 1:100 lub 1:200, w tym ściany, okna, drzwi, stopnie, kolumny oraz podstawowe informacje opisowe. Elementy przedstawione są w sposób uproszczony. Jeśli chodzi o rysunki elewacji, zawierają one jedynie zarys budynku i otwory.

2 poziom szczegółowości

Jest to najczęściej wybierany przez klientów stopień szczegółowości. Dokumentacja zwykle sporządzana jest w skali 1:50 lub 1:100. Rysunek przedstawia pełną strukturę obiektu wraz ze ściankami działowymi, kominkami, barierkami, parapetami, kaloryferami, sanitariatami i wbudowanymi szafami. Treść wektorowa i opisowa są uszczegółowione. Poza tym dokumentacja może zostać uzupełniona o podstawowe informacje dotyczące konstrukcji sufitów. 

3 poziom szczegółowości

Dokumentacja przygotowana na 3 poziomie szczegółowości bez uproszczeń ukazuje wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu w skali 1:50 lub 1:20. W razie potrzeby opracowanie może zostać poszerzone o kable, kontakty, włączniki i listwy przypodłogowe. Na rysunku przedstawiane są także elementy dekoracyjne - gzymsy, kominki czy płaskorzeźby.