W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • en
 • de

Chmura punktów

Dane w postaci chmury punktów

 

Technologie wykorzystywane przez naszą firmę pozwalają na uzyskanie dokładnych danych trójwymiarowych otoczenia. Skanowanie obiektów 3D z wykorzystaniem światła strukturalnego, laserowego lub fotogrametrii pozwala dokonać bardzo dokładnych pomiarów. Obecnie ta metoda jest powszechnie wykorzystywana w inwentaryzacji powykonawczej w branżach przemysłowej, architektonicznej i zajmującej się ochroną zabytków. Dane uzyskane w ten sposób mają formę tak zwanej chmury punktów i mogą być przetwarzane w oprogramowaniu CAD. 

 

Oferujemy chmury punktów w odcieniach szarości lub kolorowe (paleta RGB). Istnieje również możliwość uzyskania chmury punktów zarejestrowanej w naturalnej kolorystyce, lecz wymaga to znacznie dłuższego i dokładniejszego pomiaru, a co za tym idzie - jego wykonanie jest droższe. Chmury punktów mogą być dostarczane klientom w formie surowych danych (wykonujemy skany, łączymy je i eksportujemy do różnych formatów w rozdzielczościach optymalnych do dalszej pracy) lub obrobione w oprogramowaniu CAD - oferujemy wiele usług 2D i 3D.

 

Do czego wykorzystywane są chmury punktów?

 • do wykonywania pomiarów w trakcie procesu budowlanego oraz do inwentaryzacji powykonawczych;

 • do dokumentacji zabytków,

 • do sporządzania dokumentacji 2D i 3D do planowania urbanistycznego i architektonicznego,

 • do dopasowywania projektowanych elementów do istniejących już struktur,

 • do badania poziomu oświetlenia,

 • do kalkulacji masowych i objętościowych.

 

Formaty dostarczanych chmur punktów

Pomiary wykonane metodą skanowania przekazywane są klientom w formatach:

 • POD – format Pointools and Bentley,

 • PCG and RCS – formaty AutoDesk,

 • IMP, PTX – formaty Leica,

 • FLS – formaty Faro,

 • ZFC – format Aveva LFM Modeller,

 • PTS, XYZ – standardowe formaty ASCII.

 

Do skorzystania z naszych usług serdecznie zachęcamy zarówno klientów potrzebujących surowych danych w postaci chmury punktów, jak i tych oczekujących ich dodatkowej obróbki w specjalnym oprogramowaniu. Metoda pomiaru jest dobierana do skanowanego obiektu dla uzyskania jak najdokładniejszych wyników.