Projekt ortezy ortopedycznej

Skanowanie światłem strukturalnym jest metodą inżynierii odwrotnej, która może się przydać także w medycynie, a konkretnie w ortopedii. Zostaliśmy poproszeni o wykonanie modelu ortezy ortopedycznej dla pacjenta ze schorzeniem lewej goleni. Wykonaliśmy skan nogi pacjenta, a następnie na podstawie pozyskanego obrazu skanu wykonaliśmy model CAD i zaprojektowaliśmy indywidualną ortezę, która została wydrukowana na naszych drukarkach 3D w technologii FDM. Skanowanie nogi zostało dokonane ręcznym skanerem Peel 2.

Z lewej strony widzimy efekt skanowania: model NURBS ortezy pod wydruk 3d.

Z prawej strony gotowy wydruk