Druk 3D – ile kosztuje i ile pozwala zaoszczędzić?

  • Post category:blog

Druk 3D – ile kosztuje i ile pozwala zaoszczędzić?

Druk 3D to szybko rozwijająca się technologia, dzięki której wielu firmom udało się wprowadzić duże oszczędności dzięki obniżeniu wydatków m.in. na prototypy oraz oprzyrządowanie. Ogromne znaczenie w tym kontekście ma odpowiednio przeprowadzona kalkulacja kosztów. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jak kalkulować koszt druku 3D?

Lista elementów, które składają się na koszt druku 3D, jest dość długa. Znajdują się na niej m.in.: koszty filamentu i energii elektrycznej, koszt drukarki 3D (zakup, amortyzacja i eksploatacja), opłaty za wysłanie wydruku do klienta oraz wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (rachunki, księgowość, czynsz, pensje pracowników, składki ZUS itp.). Do tego trzeba pamiętać z jednej strony o zysku dla firmy oferującej drukowanie 3D, a z drugiej o nieudanych wydrukach czy stratach przy produkcji niskoseryjnej.

Eksperci bardzo często wskazują 4 kluczowe czynniki, które wpływają na koszt wydruku 3D. Są to:

  • Koszty przygotowania wydruku.

Przed rozpoczęciem drukowania 3D w określonej technologii należy koniecznie przeprowadzić symulację całego procesu. Wiąże się to z dokładną analizą możliwości konkretnej drukarki ze szczególnym wskazaniem na ustawienia temperatury, prędkość i dodatkowe parametry, od których w ogromny stopniu zależy trwałość, jaką odznacza się druk 3D. Cena obejmuje również koszty przygotowania drukarki do pracy.

  • Rozmiar obiektu.

Rozmiar obiektu determinuje ilość miejsca, jaką trzeba wygospodarować w drukarce pod jego wydruk. To z kolei przekłada się na koszty. Zasada jest tu bardzo prosta: im większa jest objętość modelu, tym więcej czasu zajmuje jego wydrukowanie i tym wyższa jest cena wydruku.

  • Czas druku.

Każda technologia 3D wymaga innego czasu druku – podaje się go w roboczogodzinach pracy drukarki 3D, ustalając w ten sposób koszt produkcji. Uwzględnia on następujące koszty: amortyzacji urządzenia, procesu wykończenia gotowego wydruku 3D, prądu oraz pracowników zaangażowanych do wykonywania określonych czynności (operator drukarki i technik ds. post-processingu). Przy tej okazji warto nadmienić, że koszty druku 3D są zdeterminowane zastosowanym materiałem. Przykładowo w przypadku trwałych materiałów takich jak nylon, PC lub materiały zbrojone włóknem węglowym średni czas druku wynosi 6-7 dni roboczych. Przy standardowym plastiku (ABS) przeciętny czas druku jest skrócony do 3-5 dni roboczych, niemniej może ulec wydłużeniu, o ile elementy po wydrukowaniu wymagają sklejenia albo malowania. Najdłuższy czas oczekiwania na wydruk odnosi się metalu – zwykle jest to 12 dni roboczych. 

Czytaj także: Outsourcing w branży 3D – kiedy warto zlecić projekt?

Ceny usług i materiałów do druku 3D

Mając na względzie omówione powyżej przesłanki, należy pamiętać o tym, że ceny druku 3D podyktowane są rozmaitymi przesłankami. Firmy oferujące drukowanie 3D zazwyczaj proponują klientom darmową wycenę usług – jest to opcja, z której zdecydowanie opłaca się skorzystać. Wycena ta ma charakter indywidualny. Nie da się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie, ile konkretnie kosztuje druk 3D, ponieważ w praktyce opłata ponoszona przez klienta jest wypadkową wielu różnych czynników. Ponadto nie wszystkie firmy stosują te same systemy wyceny – jedne za podstawowe kryterium przyjmują stawkę godzinową, inne koszt 1 cm3 wydruku 3D etc. Warto jednak nieco się zorientować w cenach materiałów i urządzeń do druku 3D. Oto kilka przykładów dających wyobrażenie o wydatkach, jakie ponoszą firmy specjalizujące się w druku 3D:

  • filament ABS 1,75 mm, waga netto 0,85 kg – 74,00 zł,
  • filament bio 1,75 mm, waga netto 0,5 kg – 79,00 zł,
  • filament nylon PA12 1,75 mm – 179,00 zł,
  • drukarka UBOT 3D S+ (technologia druku FFF) – ok. 7500,00 zł,
  • laser liniowy Linelaser 20 MW – 445,00 zł.

 Druk 3D w ujęciu przemysłowym

Druk 3D w przemyśle jest ważny przede wszystkim dla optymalizacji procesów technologicznych. Daje możliwość dokładnego poznania właściwości, wymiarów oraz struktury przedmiotów i elementów konstrukcyjnych, co czyni je funkcjonalnymi i bezpiecznymi w użytkowaniu. Każdy z tych przedmiotów oraz elementów da się odwzorować na poziomie 1:1. Służy to nie tylko minimalizowaniu kosztów produkcji, ale także określaniu stopnia zużycia takich przedmiotów i projektowaniu form odlewniczych, które są nieodzowne na kolejnych etapach produkcji. Mając do dyspozycji prezentowane technologie, łatwiej stworzyć pełną dokumentację techniczną oraz przygotować się do inwentaryzacji. 

Czytaj także: Druk 3D jako alternatywa dla konwencjonalnych metod produkcji

Kiedy opłaca się drukować w 3D?

Przy pomocy drukarki 3D można drukować obiekty z materiałów, które są „obsługiwane” przez dany model urządzenia. Mówiąc o opłacalności druku 3D, nie wolno zapomnieć o tym, że koszt wytworzenia danego przedmiotu jest niższy z racji na konieczność posiadania jedynie modelu 3D zamiast tradycyjnej formy. W produkcji nie tylko dużych ilości obiektów, ale i przy nisko- i średnio seryjnej, coraz częściej wykorzystuje się drukowanie 3D – cena jest w tym przypadku niższa niż przy produkcji standardowymi metodami przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na poszczególne komponenty.

Sprawdź następujące modele drukarek w naszym sklepie: