Druk 3D jako alternatywa dla konwencjonalnych metod produkcji

  • Post category:blog

Druk 3D jako alternatywa dla konwencjonalnych metod produkcji

Produkcja ręczna i maszynowa od wielu lat uzupełniają się, a to, co jeszcze kiedyś było wytwarzane wyłącznie przez człowieka, jest dziś produkowane przez różnorodne urządzenia, często sterowane komputerowo. Do niedawna branża produkcyjna traktowała druk 3D jako nowinkę technologiczną. Dziś staje się on alternatywą dla konwencjonalnych metod wytwarzania produktów. Czym się to przejawia?

Jak wygląda konwencjonalna produkcja?

Mianem produkcji określa się wszystkie czynności i ogół działalności gospodarczej i technicznej, jakie podejmowane są w celu wyprodukowania pewnych rzeczy. Przedsiębiorstwa produkcyjne od lat wykorzystują czynniki pozwalające na zautomatyzowanie procesu wytwarzania. Dzięki temu można było przyspieszyć działania i wprowadzić do użytku produkcję wielkoseryjną oraz masową. Człowiek nie wykonuje dziś wszystkich prac prowadzących do wytworzenia produktu. Raczej zarządza poszczególnymi etapami produkcji, obsługuje maszyny i steruje komputerowo całym procesem.

Natomiast wprowadzenie do obiegu oraz rozpowszechnienie nowych metod produkcji przy wykorzystaniu technologii druku 3D spowodowało, że taka działalność weszła na jeszcze wyższy poziom.

Czytaj także: Tradycyjne metody produkcji części vs druk 3D

Co może zmienić wykorzystanie druku 3D w procesie produkcji?

Przede wszystkim drukarki 3d pozwalają wspierać proces produkcyjny na wielu różnych etapach. Pojawiają się one coraz częściej na wyposażeniu zakładów produkcyjnych i stanowią integralną część parku maszynowego, jakim dysponuje przedsiębiorca.

Wykorzystanie druku 3d w procesie produkcji wpływa na możliwość dokonywania szybkiego prototypowania modeli. W programach komputerowych powstają obiekty – wzorce nowych czy udoskonalanych produktów, które można szybko wydrukować i sprawdzić, jak będą realnie wyglądały. Powstają tak części testowe, które można ulepszać, aż do uzyskania pożądanych ich cech. Technologie druku 3D umożliwiają modelowanie nawet bardzo skomplikowanych pod względem geometrycznym przedmiotów z ogromną dokładnością. Drukarki 3D potrafią wiernie odwzorować nowe kształty produktu zaprojektowanego w cyfrowym środowisku.

Drukowanie przestrzenne wprowadzone w procesie produkcji pozwala na istotne wspieranie wytwarzania w pełni funkcjonalnych komponentów. Wykorzystywane jest w produkcji jednostkowej i niskoseryjnej. Dla wielu przedsiębiorców drukowanie 3D stało się niezbędnym narzędziem w dążeniu do zwiększenia jakości produktów. Pozwala na kreowanie i testowanie zupełnie nowych rozwiązań, a etap prototypowania nie pociąga dzięki niemu tak dużych kosztów, jak dotychczas.

Koszt drukowania 3D a koszt procesów tradycyjnych

Na podkreślenie zasługuje fakt, że koszt druku 3D ma niebagatelne znaczenie dla jego upowszechniania w branży przemysłowej, ponieważ dzięki niemu można obniżyć koszty produkcji małoseryjnej. Wykorzystanie przy tej samej okazji tradycyjnych metod wytwarzania, np. za pomocą wtrysku, jest dużo droższe, dlatego okazuje się często nieopłacalne lub wpływa na znaczne zwiększenie ceny finalnego wyrobu.

Drukowanie 3D na skalę masową i indywidualną

Druk 3D zapewnia możliwość dopasowania produktu do indywidualnych wymagań docelowego użytkownika, bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków z tym związanych. Spersonalizowanie produkcji jeszcze kilka lat temu, kiedy druk 3D dopiero wchodził do użytku w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów, które dyskwalifikowały takie procesy pod względem ekonomicznym.

Dziś możliwa jest, przy użyciu technologii addytywnych, produkcja drukowanych części do maszyn na masową skalę. Zamiast tworzyć je z wykorzystaniem wtrysku i odlewnictwa, można zastosować do uzyskania takiego samego, a nawet lepszego efektu drukarki 3D.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową ofertą naszego sklepu ze skanerami 3D:

Przyszłość przemysłowych drukarek 3D

Nowoczesne, przemysłowe drukarki 3D wykorzystują różne technologie wydruku przestrzennego. Stosowane są w nich różne materiały, m.in. tworzywa sztuczne i metale, dlatego produkcja nawet solidnych części zamiennych np. w motoryzacji staje się jak najbardziej możliwa. Druk 3D w przemyśle cały czas się rozwija i znajdowane są nowe sposoby jego zastosowania, z korzyścią dla zmniejszania kosztów produkcji. Przyszłością przemysłowych drukarek 3D może być produkcja coraz większych komponentów i produktów w całości. Dla rozwoju tego sektora produkcyjnego duże znaczenie ma skanowanie przestrzenne, pozwalające na wprowadzenie rzeczywistych obiektów do środowiska cyfrowego.