Skanowanie obiektów wielkopowierzchniowych

  • Post category:blog

Inwentaryzacja budynków może dotyczyć zarówno domów jednorodzinnych czy budynków wielorodzinnych, jak i zabytkowych pałaców czy dworków. Przeprowadza się ją także na potrzeby stworzenia dokumentacji technicznej czy zaplanowania prac remontowych. Może być to m.in. inwentaryzacja budynków wielkopowierzchniowych, na przykład hal produkcyjnych czy magazynów, mająca na celu ich dalsza rozbudowę. Pomaga przy tym skanowanie laserowe budynków w 3D. Jak to wygląda w praktyce?

W jakim celu wykonuje się skanowanie laserowe budynków?

 Celem skanowania 3D budynków przemysłowych jest zwykle wykonanie prac inwentaryzacyjnych, na przykład przed zaplanowaną przebudową, rozbudową czy remontem obiektu budowlanego. Modele 3D w przypadku dużych hal przemysłowych znakomicie spełniają swoją funkcję i są dołączane do dokumentacji końcowej technicznej.

Podczas skanowania 3D wykorzystuje się pomiary światła i kątów do wykreowania komputerowego, wirtualnego obrazu np. pomieszczeń czy obiektów. Na bazie powstałego efektu można prowadzić procesy modelowania 3D – tanio, szybko i skutecznie. W wirtualnej rzeczywistości można sprawdzić różne warianty rozbudowy czy przebudowy obiektów oraz wyposażenia go w odpowiednie maszyny i urządzenia.

Na ile dokładne jest skanowanie 3D budynków?

Podczas skanowania obiektów 3D powstaje chmura punktów, która pozwala na opracowanie bardzo szczegółowych modeli 3D w wirtualnej rzeczywistości, często w parze ze skanerem wykorzystuje się system fotogrametryczny. Przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych na bazie skanowania pomieszczeń 3D i skanowania 3D elewacji można stworzyć projekt, który będzie punktem wyjścia do analiz, tworzenia planów rozbudowy czy też wdrożenia systemów i instalacji wewnątrz pomieszczeń obiektów wielkopowierzchniowych. Chmura punktów pozwala na połączenie ich ze sobą dla stworzenia cyfrowego obrazu obiektu, najwierniej odzwierciedlającego to, jak wygląda on naprawdę.

Czytaj także: O skanerach 3D słów kilka

Inwentaryzacja budynków 3D umożliwia nam stworzenie tak zwanych systemów informacji budynków, w skrócie nazywanych BIM – Building Information Modelling. Prócz przestrzennych informacji są one wzbogacone o dane opisowe wraz z parametrami konstrukcyjnymi obiektu. Skany służą do opracowania modelu BIM, na podstawie którego planowana jest rozbudowa czy inwentaryzacja majątku i zasobów produkcyjnych, ale i pozwalają one na wykonanie klasycznej wektorowej dokumentacji 2D wraz z modelem 3D obiektu, instalacji hydraulicznych i linii produkcyjnych w odpowiednich programach komputerowych.

Szacuje się, że wyniki pomiarów przy inwentaryzacji 3D obiektów wielkopowierzchniowych charakteryzują się dokładnością do kilku mm, dlatego mogą być z powodzeniem stosowane przy projektowaniu np. nowych instalacji hydraulicznych, czy do kontroli geometrii urządzeń, które już wykorzystywane są np. na linii produkcyjnej. Duża gęstość rejestrowanych podczas skanu 3D punktów z wykorzystaniem skanera laserowego daje szansę na tworzenie modelu o nieosiągalnej dotychczas dokładności, a na dodatek wszystko w bardzo krótkim czasie, z niskim nakładem pracy osoby obsługującej skaner 3D.

W naszym sklepie znajdziesz wiele różnych skanerów 3D, między innymi:

Czy wielkość skanowanego pomieszczenia ma znaczenie?

 Współcześnie wykorzystywane przy skanowaniu 3D obiektów skanery są zaawansowanymi urządzeniami, które pozwalają na bardzo dokładne zeskanowanie każdego pomieszczenia. Jego wielkość ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego urządzenia. Dzielą się one na skanery bliskiego zasięgu do 100 m, średniego zasięgu od 100 m do 1500 m, jak i dalekiego zasięgu od 1,5 do 4 km. Przy skanowaniu dużych pomieszczeń hal produkcyjnych należy dobrać skaner odpowiedni do wykonania zaplanowanych prac.

Skanowanie 3D magazynu i hal produkcyjnych

Skanowaniu 3D mogą podlegać dowolne obiekty wielkopowierzchniowe. Możliwe jest skanowanie 3D magazynu czy hali produkcyjnej, ale i bardziej złożonych budynków, maszyn i urządzeń, które mają wiele małych detali. Skan 3D objąć może sieci przesyłowe czy linie produkcyjne. Efektem inwentaryzacji 3D hal produkcyjnych i przemysłowych jest stworzenie wirtualnego, kompletnego obrazu budynku, uwzględniającego jego wyposażenie, instalacje i maszyny. Na tej podstawie można planować i projektować rozbudowę o dodatkowe elementy materii produkcyjnej w halach i magazynach.

Czytaj także: Jak działa skaner 3D?