SLA - Stereolitography

Jest to pierwsza technologia druku 3d jaką wynaleziono.

Ten proces addytywnej produkcji elementów prototypowych (rapid prototyping) polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produkowanej części za pomocą lasera na sukcesywnie zanurzanej platformie w wannie z fotopolimerem. Pod wpływem światła laserowego, dochodzi do polimeryzacji i zestalenia substancji blisko powierzchni roztworu. Po obrysowaniu warstwy, platforma jest obniżana dokładnie o grubość wytworzonej warstwy, a cały proces powtarza się aż do uzyskania całego produkowanego elementu.

Przed fazą naświetlania następnej warstwy poziom polimeru zostaje wyrównany, by zapobiec różnicom wysokości, wynikającym z napięć powierzchniowych wykorzystywanych żywic i zjawiska ich płynięcia.

Po wyjęciu z kadzi roboczej element musi zostać poddany naświetlaniu promieniami UV w celu utwardzenia.

Zastosowanie:

  • aplikacje wysoko temperaturowe
  • detale wymagające wysokiej dokładności
  • mechanizmy

Materiał:

żywice foto-polimerowe na bazie akrylu o bardzo zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i temperaturowych naśladujące ABS. Dobór materiału zależy od przeznaczenia prototypu.

ZALETY
  • szybkość druku
  • wysoka jakość powierzchni
  • wysoka dokładność, grubość warstwy od 0,15mm do 0,025mm
  • możliwość wykonania skomplikowanych kształtów
  • świetnie się nadaje do odlewnictwa i wtryskiwania
  • możliwość druku skomplikowanych brył