SLA – Stereolitography

Ten proces addytywnej produkcji elementów prototypowych (rapid prototyping) polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produkowanej części za pomocą lasera na sukcesywnie zanurzanej platformie w wannie z fotopolimerem. Pod wpływem światła laserowego, dochodzi do polimeryzacji i zestalenia substancji blisko powierzchni roztworu. Po obrysowaniu warstwy, platforma jest obniżana dokładnie o grubość wytworzonej warstwy, a cały proces powtarza się aż do uzyskania całego produkowanego elementu.

Przed fazą naświetlania następnej warstwy poziom polimeru zostaje wyrównany, by zapobiec różnicom wysokości, wynikającym z napięć powierzchniowych wykorzystywanych żywic i zjawiska ich płynięcia.

Po wyjęciu z kadzi roboczej element musi zostać poddany naświetlaniu promieniami UV w celu utwardzenia. Tak w pigułce wygląda druk 3D SLA z żywicy światłoutwardzalnej. Niezwykle ważną rolę oczywiście odgrywa w nim specjalistyczny sprzęt – drukarki 3D SLA

Drukarka 3D SLA i jej działanie

Zastosowanie SLA 3D

  • aplikacje wysoko temperaturowe
  • detale wymagające wysokiej dokładności
  • mechanizmy

Materiały wykorzystywane w metodzie SLA

Żywice foto-polimerowe na bazie akrylu o bardzo zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i temperaturowych naśladujące ABS. Dobór materiału zależy od przeznaczenia prototypu.

Główne zalety technologii SLA

  • szybkość druku
  • wysoka jakość powierzchni
  • wysoka dokładność, grubość warstwy od 0,15mm do 0,025mm
  • możliwość wykonania skomplikowanych kształtów
  • świetnie się nadaje do odlewnictwa i wtryskiwania
  • możliwość druku skomplikowanych brył