Skanowanie instalacji energetycznej

SKANOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Dla klienta z branży energetycznej zostało wykonane skanowanie skanerem laserowym LEICA RTC 360 zewnętrznej instalacji energetycznej. 

Wykonane skany posłużyły do wykonania wizualizacji pod aplikację VR służącą na potrzeby szkoleń klienta. 

Z lewej widoczny cały skan instalacji wraz z budynkiem.