Wydruk 3D – Zwężka Venturiego

ZWĘŻKA VENTURIEGO - wydruk 3d

Wydruk zwężki venturiego w technologii SLA z materiału: żywica clear

Efekt dużej przezierności możemy uzyskać dzięki bezbarwnemu lakierowaniu