W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-04-26

Drukarki 3D i ich innowacyjne zastosowanie

Drukarki 3D do drukowania w medycynie

Drukowanie 3D, a medycyna

Gdy pomyślimy o druku 3D, z pewnością szybko przyjdzie nam do głowy drukowanie 3D w medycynie. W końcu to jedno z tych narzędzi, które znacznie usprawniło proces wytwarzania wielu wyrobów i pomocy medycznych, m.in. implantów czy protez. Za pomocą tej technologii może zostać wykonana m.in. tania proteza ręki z drukarki 3D, o czym było głośno w mediach jakiś czas temu. Druk przestrzenny doskonale sprawdza się również w tych sytuacjach, gdy szybkie wyprodukowanie prototypu jest niezbędne do wykonania operacji lub zabiegu. Co ciekawe, drukowanie 3D w medycynie miało swój początek już w 1999 roku. Chociaż wydaje się, że jest to metoda bardzo nowoczesna i „świeża”, tak naprawdę udoskonala się ją już od wielu lat.

Czytaj także: 5 największych producentów drukarek na świecie

Drukarki 3D w medycynie są stosowane zarówno w produkcji niskobudżetowej, a przy tym niezwykle praktycznej (do tworzenia niezbędnych przedmiotów, które trzeba szybko wykonać), oraz w specjalistycznej, czyli wysokobudżetowej. Inne, istotne zastosowanie, o którym warto wiedzieć, to możliwość wydrukowania lekkiej, ażurowej ortezy dla dzieci. Tego typu rzeczy są zdecydowanie lżejsze niż tradycyjny gips, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku najmłodszych osób. Orteza z drukarki 3D jest również bardziej higieniczna. To nie wszystkie zastosowania, jakie znajduje drukarka 3D – medycyna wykorzystuje tę technologię również m.in. do: tworzenia modeli anatomicznych stosowanych w trakcie symulacji zabiegów (np. sztuczna rogówka), implantów (nerki, serce, czaszka – model 3D), stworzenia systemu druku komórek rakowych jajnika, a nawet do drukowania tabletek łagodzących ataki padaczki.

Czytaj także: Druk 3D - przyszłość medycyny

Druk 3d w stomatologii i protetyceDrukowanie 3D w stomatologii

Kolejną kwestią, o której warto wiedzieć więcej, jest drukowanie i drukarki 3D w stomatologii i protetyce. Kiedyś dentyści i protetycy swoją pracę opierali wyłącznie na własnych umiejętnościach, zdolnościach manualnych oraz zdobytym doświadczeniu. Dziś jest zupełnie inaczej - dzięki technologii druku 3D zyskaliśmy możliwość tworzenia trwałych, szybkich oraz precyzyjnych modeli stomatologicznych. Są one idealnie dopasowane do budowy anatomicznej jamy ustnej pacjenta. Modele wykonane w drukarce 3D są również bardziej higieniczne od implantów, które są wykonywane tradycyjnymi metodami.