W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-06-13

Fotografia, a drukowanie 3D

Związek fotografii z drukiem 3D

Akcesoria fotograficzne z drukarki 3D

Pierwszym sposobem wykorzystania technologii addytywnej w branży fotograficznych jest drukowanie akcesoriów oraz narzędzi, dzięki którym praca fotografów staje się łatwiejsza i efektywniejsza. Mowa tu nie tylko o prostych obiektach, takich jak różne uchwyty czy statywy, ale również podzespołach, które mają bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych zdjęć. Przykładem są modele dyfuzorów do lamp błyskowych stworzone przez polskiego producenta drukarek 3D - marki Zortrax. Zadaniem dyfuzora do lampy błyskowej jest rozproszenie światła lampy w otoczeniu - dzięki temu fotografowane obiekty są oświetlone równo z każdej ze stron. W eksperymentalnym projekcie, marka Zortrax przygotowała dwa modele o różnej wielkości - wydruk mniejszego zajął zaledwie dwie godziny, natomiast przy wydruku większego modelu spędzono dziesięć godzin: siedem na wydruk części i trzy na wydruk specjalnej powierzchni Z-GLASS. Finalnie projekt okazał się sporym sukcesem - zdjęcia wykonane przy użyciu dyfuzorów miały lepszy kontrast, widoczna była większa ilość detali, a światło było bardziej naturalne.  

Fotografia 3D

Pojęcie “zdjęcia 3D” jest często utożsamiane z takimi dziedzinami jak fotografia produktowa 3D czy fotografia 360 wykorzystywana często do wizualizacji otoczenia. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że dzięki współczesnym możliwościom, jakie stwarzają technologie przyrostowe możliwe jest wydrukowanie zwykłego zdjęcia przy użyciu drukarki 3D. Nie jest to już płaski obraz, lecz trójwymiarowy obiekt  przypominający płaskorzeźbę. Ten innowacyjny pomysł został zrealizowany przez zespół Instructables - druk takiego zdjęcia polega na nanoszeniu odpowiedniej ilość warstw w zależności od jasności pikseli. Białe piksele otrzymują najmniej materiału (obszar jest płaski), natomiast wraz ze wzrostem wartości na histogramie zwiększa się ilość nanoszonego materiału (obszar staje się wypukły). Ze względu na ograniczenia technologiczne na chwilę obecną możliwy jest druk zdjęć jedynie w odcieniach szarości. Jednak taka fotografia 3D wygląda naprawdę bardzo efektownie i możliwe, że w niedalekiej przyszłości znajdzie wielu zwolenników, dla których studio do fotografii 3D będzie mogło być ciekawym sposobem na biznes.

Zdjęcia 3D

Fotogrametria

Pokrewną dziedziną jest fotogrametria - polega na odtwarzaniu kształtów, obiektów, płaszczyzn na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą urządzenia rejestrującego obraz. W tym celu stosuje się specjalne oprogramowanie takie jak: Pix4Dmapper, Autodesk ReCap, Agisoft Metashape lub DJI Terra. W ten sposób można uzyskać model istniejącego obiektu na podstawie jego zdjęć.

Czytaj także: W jakich dziedzinach można stosować druk przestrzenny?