W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-05-10

Manipulator 3D i jego zastosowanie

Manipulator 3D i jego zastosowanie

Manipulatory różnią się między sobą budową i dodatkowymi funkcjami, w związku z czym konkretny model warto dobrać do indywidualnych potrzeb projektanta i rodzaju tworzonych przez niego projektów. Niektóre z kontrolerów wyposażone są w dodatkowe klawisze funkcyjne czy kolorowe wyświetlacze LCD z asystentem pracy i funkcją przeglądania e-maili, jednak nawet najprostszy model manipulatora 3D z jedną gałką lub kulą do sterowania jest w stanie przyspieszyć pracę nad dowolnym projektem.

Nowa jakość pracy z oprogramowaniem 3D

Historia manipulatorów 3D jest dość długa, gdyż pierwszy z nich powstał już w latach 70. i był przeznaczony do sterowania ramieniem robota w przestrzeni kartezjańskiej. Bazując na sposobie jego działania powstał pierwszy manipulator 3D dla graczy i użytkowników oprogramowania CAD. Choć technologia 3D rozwija się już od kilkudziesięciu lat, a precyzyjne myszki w postaci kontrolerów 3D są powszechnie dostępne na rynku od około dekady, wciąż stosunkowo niewielu projektantów na co dzień pracujących z oprogramowaniami inżynierskimi korzysta z ich możliwości.

Czytaj także: Technologia SLA w praktyce
 

Manipulatory 3D oferują sześć stopni swobody, a także możliwość przesuwania, przybliżania, oddalania oraz obracania obiektów 3D we wszystkich kierunkach. Urządzenia są bardzo ergonomiczne, w związku z czym praca z ich wykorzystaniem jest nie tylko o wiele wydajniejsza, ale też wygodna. Gałki oraz odpowiednio rozmieszczone przyciski dodatkowe pozwalają w prosty, intuicyjny i niezwykle precyzyjny sposób manipulować projektem.

Projekt CAD

Dla kogo przeznaczone są manipulatory 3D?

Jak już zostało wspomniane, wiele modeli manipulatorów 3D zostało stworzonych z myślą o graczach, którym są w stanie zapewnić zupełnie nową jakość rozgrywki oraz osobom pracującym w środowisku CAD - inżynierom, projektantom, architektom, ale też artystom zajmującym się grafiką 3D. Z kontrolerów poszerzających możliwości pracy z modelami trójwymiarowymi korzysta także technologia druku 3D. To główne, jednak nie jedyne zastosowania manipulatorów – za ich pomocą można kontrolować działanie dowolnych aplikacji komputerowych służących do pracy czy typowo rozrywkowych.

Szeroki wybór modeli proponowanych przez firmy specjalizujące się w technologii 3D, jak np. 3Dconnexion, Space Control i inne, pozwala dobrać użytkownikom manipulator dostosowany do ich potrzeb – o prostej lub rozbudowanej budowie z szeregiem dodatkowych funkcji. Wraz z rozwojem technologii znaczenie kontrolerów 3D w pracy specjalistów, ale i codziennym użytkowaniu komputerów z pewnością będzie coraz większe.