Wydruk zabytkowej pieczęci w technologii FDM

Wydruk 3D zabytkowej pieczęci w technologii FDM

Został wykonany skan 3d starej pieczęci sądowej sprzed 100 lat. Potem model i wydruk na drukarce FDM z filamentu Fiberlogy fiberwood

FDM/FFF