Wydruk 3D detalu w technologii MJF

WYDRUK 3D DETALU W TECHNOLOGII MJF

Wydruk obudowy w technologii MJF – dla urządzenia dedykowanego dla branży fitness. Po lewej na zdjęciu fragment obudowy. 

Po prawej obudowa złożona w całości. Poniżej finalny detal pokryty lakierem.