Śruba od motorówki

ŚRUBA DO MOTORÓWKI

Skanowanie światłem strukturalnym skanerem Hexagon SmartScan  8mpx oraz wykonanie modelu parametrycznego śruby do motorówki. 

Po prawej widoczny skan śruby.