Skanowanie 3D z teksturą

Skanowanie z oryginalną teksturą ma za zadanie odzwierciedlić nie tylko rzeczywisty kształt obiektu, ale również przedstawić go w takich kolorach, jakich wystepuje w rzeczywistości.

Jesteśmy wyposażeni w technologię, która nie tylko spełnia wymogi NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków), ale idziemy o krok dalej…

Balans bieli

Skanowanie obiektów z kolorową teksturą wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętu, Jednym z istotniejszych elementów jest poprawne przeprowadzenia balansu bieli. Skaner smartSCAN-HE R8, jakim dysponujemy, posiada taką funkcję.

W trakcie procesu skanowania oprócz geometrii 3D, pobieramy również kolorową teksturę. W tym celu wykorzystujemy oświetlenie skanera lub zewnętrzne, eliminując przy tym efekt zacienienia.

Uzyskana siatka trójkątów (*.stl) posiada informację o kolorach RGB dla każdego wierzchołka takiego trójkąta. Wynik końcowy otrzymujemy w formacie *.ply. Tak otrzymany skan posiada kolorową teksturę, lecz jej jakość ściśle zależy od rozdzielczości skanu. Nie ma potrzeby używania skanera o wysokiej rozdzielczości, bowiem plik końcowy (*.ply) zaczyna nam niebotycznie rosnąć osiągając rozmiar kilku GB dla bardzo dużych obiektów.

Kolorowa tekstura

Przeprowadzając operacje kompresji na pliku PLY, tracimy na szczegółowości tekstury. Drobne fragmenty obiektu zaczynają gubić rozdzielczość i wynik skanowania nadaje się jedynie do ogólnej prezentacji.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nowoczesnej techniki nakładania tekstury ze źródeł zewnętrznych.

W tym celu, wykorzystując aparat fotograficzny (np o rozdzielczości 50Mpix), pozyskujemy kolorową teksturę.

Wykorzystując nowoczesne algorytmy opracowane przez Centrum Innowacji Skanerów w Meersburgu, dopasowanie tekstury wyższej rozdzielczości na teksturę pozyskaną ze skanera, odbywa się automatycznie.

KORZYŚCI SKANOWANIA W KOLORZE

Korzyści z zastosowania tego rozwiązania są następujące:

  • Możliwość uzyskania tekstury o znacznie wyższej rozdzielczości niż skaner
  • Kompresowanie skanu bez wpływu na rozdzielczość tekstury a tym samym zmniejszanie rozmiaru pliku bez utraty jakości szczegółów.
  • Możliwość połączenia skanera z urządzeniami obrazujacymi innymi niż aparat fotograficzny, np: ze zdjęciami wykonanymi w podczerwieni, odkrywając przy tym dodatkowe tajemnice
  • Wyrazistą teksturę w każdej rozdzielczości skanu