Kontroli jakości – raport na podstawie skanowania 3D

SKANOWANIE 3D - PRZYKŁADOWY RAPORT KONTROLI JAKOŚCI

Poniższy raport był przygotowany na zlecenie klienta, który miał ukazać odkształcenia względem pierwowzoru. Obiekt został zeskanowany za pomocą najdokładniejszej techniki – skanowania światłem strukturalnym, którego dokładność wynosi 0,01 mm.