Modyfikacja drukarki HBOT z 2,85 mm na 1,75 mm

  • Post category:blog

Modyfikacja drukarki HBOT z 2,85mm na 1,75mm

Modernizacji została poddana cała oś X, a także elektronika, miało to na celu
ujednolicenie używanego filamentu do średnicy 1.75mm oraz zwiększenie możliwości
sterowania procesem druku. Płyta główna została wymieniona na Duet 2 WiFi, która umożliwia
sterowanie zdalne drukarką oraz zapewnia duże pole manewru jak chodzi o jej konfiguracje. Jako
czujnik poziomowania stołu wybrano sprawdzony BLTouch.
Oryginalna konstrukcja karetki uniemożliwiała jej zmodernizowanie przez zbyt małą
przestrzeń pomiędzy prowadnicami, które były umiejscowione poziomo. Orientacje poziomą
zastąpiono pionowym ustawieniem wałków, co zwiększało możliwości jak chodzi o wybór
extrudera.


Cel:
-Zapobieganie zatykaniu się dyszy;
-Zmiana średnicy używanego filamentu;
-Bardziej ergonomiczna budowa extrudera.
Modyfikacje:
-Wymiania osi X z poziomej na pionową;
-Wymiana extrudera;
-Wymiana płyty głównej na Duet 2 WiFi oraz PanelDue;

-Dodanie BL Touch..

Extruder
Budowa extrudera inspirowana jest Bondtech Upgrade Kit BMG Extruder. Została ona
zmodyfikowana, aby była kompatybilna z BLT. Dodatkowo mocowanie wentylatora
odpowiadajacego za chłodzenie dyszy zostało wymienione w celu zapobiegania kolizji z paskiem
zębatym.


Hotend
Phaetus Dragonfly BMO → https://www.phaetus.com/dragonfly-bmo

Oś X
Modernizacja osi X wymagała wytworzenia nowych aluminiowych blaszek mocujących
prowadnice dostosowanych w taki sposób, aby odległość między prowadnicami umożliwiała
montaż extrudera.
Oś X po oraz przed zmodernizowaniem:Demontaż extrudera
1)Poluzować paski zębate.

2)Odkręcić klapkę ochronną.

3)Odkręcić cztery śruby mocujące extruder.

Zestaw części extrudera

Zalety:
-Wysoka odporność na zatykanie się dyszy podczas wydruku;
-Łatwość montażu extrudera;
-Uproszczenie czynności składających się na obsługę drukarki;
-Możliwość sterowania drukarką zdalnie dzięki modułowi WiFi;
-Duże możliwości w zakresie dodawania kolejnych modyfikacji.