Medycyna – wydruk 3D na bazie tomografii komputerowej

Wydruk 3d na podstawie modelu z tomografii komputerowej

Model pod wydruk 3d został wykonany na podstawie danych otrzymanych z tomografii komputerowej. Posłużył jako model dydaktyczny.

SLA/DLP