Drukowanie 3D vs skanowanie 3D

  • Post category:blog

Drukowanie 3D vs skanowanie 3D

Czym właściwie są usługi 3D?

Oczywiście usługi 3D to bardzo rozległy temat, jednak cały proces po krótce można zawrzeć w trzech prostych słowach SKANUJ > PROJEKTUJ > DRUKUJ. Mianem 3D (three dimensions) określa się więc obiekt występujący w przestrzeni trójwymiarowej. Każdy punkt tego obiektu ma w niej określoną lokalizację, a wszystko to jest opisane w układzie współrzędnych X, Y i Z. W przypadku drukarek i skanerów główna zasada polega więc na tym, że za pomocą urządzeń 3D zamiast modelu płaskiego, uzyskujemy model trójwymiarowy.

Jakie są różnice między drukowaniem 3D, a skanowaniem 3D?

Różnica polega przede wszystkim na sposobie działania skanerów i drukarek, a także na tym, do czego się je wykorzystuje. Oczywiście oba sprzęty opierają się na zastosowaniu opisanej w poprzednim akapicie układzie kartezjańskim.  Jednak drukowanie 3D ma związek z technologią produkcji operającą sie na przyrosotowej budowie wcześniej zaprojektowanych lub zeskanowanych elementów. Oznacza to, że pozwala na wytwarzanie gotowych, fizycznych, trójwymiarowych przedmiotów lub obiektów warstwa po warstwie. Takie nowoczesne drukowanie przestrzenne wykorzystuje do produkcji różnorodne materiały, np. sproszkowane metale, proszek gipsowy, silikon, czy termoplasty. Chociaż drukarka 3D ma swoje ograniczenia, to zdecydowanie zmniejsza koszty przygotowania do produkcji seryjnej, pozwala na natychmiastowe wprowadzanie zmian/ulepszeń, oraz zapewnia wysoki stopień dokładności i wymiarowej precyzji. Dlatego druk 3D jest powszechnie wykorzystywany do tworzenia skomplikowanych geometrycznie obiektów, gotowych produktów, części maszyn, przedmiotów i prototypów urządzeń.

Za to skanowanie 3D polega na skanowaniu obiektów w zależności od źródła światła, czyli na tzw. „chłopski rozum” przenoszenie obiektów rzeczywistych do świata wirtualnego i odtwarzaniu w nim geometrii wybranej. W odróżnieniu od drukarki 3D, skaner  jest używany przede wszystkim w inżynierii odwrotnej, przy kontroli jakości oraz podczas przygotowywania modeli 3D bezpośrednio pod drukarkę 3D i wydruk. Dzięki niemu można przygotować brakującą dokumentację techniczną urządzeń i przedmiotów oraz odtworzyć obiekt w formie cyfrowej. Pozbawia grafików i inżynierów konieczności projektowania rzeczy od samych podstaw, usprawniając ich pracę. Skanery 3D pozwalają na odwzorowanie danego obiektu/przedmiotu w skali 1:1, dzięki czemu podobnie jak druk, minimalizują koszt produkcji np. maszyn. Skaning 3D stał się podstawą współczesnej inżynierii odwrotnej i stosuje się go w wielu współczesnych branżach, m.in. w medycynie, motoryzacji, energetyce, sztuce, lotnictwie, architekturze, czy archeologii.

Zobacz kilka modeli drukarek dostępnych w naszym sklepie: