Dlaczego dobra inwentaryzacja budynków jest taka ważna?

  • Post category:blog

Dlaczego dobra inwentaryzacja budynków jest taka ważna?

Po wykonaniu przebudowy, rozbudowy czy remontu budynku, jak również po przeprowadzeniu inwestycji budowlanej, pojawić się może potrzeba dokonania inwentaryzacji obiektów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takich jak skanowanie budynków 3D, takie prace przeprowadzane są znacznie szybciej. W jakim celu i dlaczego dobra, precyzyjna inwentaryzacja architektoniczna jest taka istotna?

Kiedy trzeba przeprowadzić inwentaryzację budynku?

Przez pojęcie inwentaryzacji budowlanej należy rozumieć przedstawienie przy użyciu odpowiednich technik skanowania obiektów, rzeczywistego stanu istniejącego obiektu. Dokument z inwentaryzacji budynku jest postrzegany jako projekt techniczny, prezentujący aktualny, realny jego stan. Inwentaryzacja przydatna okazuje się przy chęci wykonania oceny bieżącego stanu technicznego obiektu.

Przeprowadzenie inwentaryzacji może być wymagane przez przepisy prawa budowlanego, gdy w planach jest remont, przebudowa czy nadbudowa domu oraz wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą rozmiarów i liczby otworów okiennych i drzwiowych w ścianach.

Najczęściej pojawia się potrzeba przeprowadzenia takich prac kiedy w planach jest zmiana w konstrukcji budynku. Wszystko dlatego, że prace polegające na modyfikacji architektonicznej domu wymagają sporządzenia dokumentacji technicznej, na bazie której będzie można dokładnie wskazać przebudowane elementy obiektu.

Kolejną sytuacją, w której wykonuje się inwentaryzację budynku, jest planowany zakup lub sprzedaż nieruchomości czy wykonanie nowych instalacji w domu – gazowych, elektrycznych, ogrzewania czy hydraulicznych. Być może inwentaryzacja pomieszczeń w większym obiekcie budowlanym okaże się niezbędna przy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Czytaj także: Mapowanie terenu przy użyciu skanera

Co ma na celu inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja obiektów budowlanych, zwłaszcza zabytkowych, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na testowanie rozwiązań projektowych, które okazują się nie być możliwe do realizacji czy są po prostu niedostosowane do zastanej na budowie sytuacji. Wtedy w wirtualnej przestrzeni można sprawdzać inne rozwiązania i przeznaczyć do realizacji wyłącznie te, które zostały zatwierdzone przez projektantów.

Dokumentacja zgromadzona w toku inwentaryzacji budynku może być dobrym rozwiązaniem w razie braku zatwierdzonego projektu budowlanego, z czym można mieć do czynienia w przypadku zwłaszcza starych domów. Dopiero na podstawie inwentaryzacji budowlanej architekt może wykonać idealnie pasujący do stanu rzeczywistego projekt przebudowy. Z jego użyciem inspektor budowlany urzędu gminy może sprawdzić projekt i wydać pozwolenie na zaplanowany remont.

Prawne aspekty inwentaryzacji budynków

Na próżno w przepisach polskich ustaw i rozporządzeń można szukać definicji tego, czym jest inwentaryzacja budowlana czy inwentaryzacja architektoniczna. Mimo to trzeba podkreślić, że właśnie inwentaryzacja budynków jest podstawą do wykonania ekspertyzy technicznej, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ekspertyza ta jest niezbędnym elementem projektu budowlanego w przypadku, gdy dokonywana jest zmiana sposobu użytkowania obiektu, zgodnie tym razem z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Koniecznością w świetle tego staje się wykonanie inwentaryzacji obiektu, w przypadku jego przebudowy lub rozbudowy.

Opracowanie z inwentaryzacji architektonicznej powinno zawierać opis techniczny budynku, rysunki techniczne, rzut działki, zwymiarowane wszystkie rzuty kondygnacji – naziemnych i podziemnych z oznaczeniem instalacji i urządzeń sanitarnych, jak i rzut dachu oraz przekroje przez wszystkie kondygnacje. Dołącza się do niego dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć oraz rzutu z naniesionymi miejscami ich wykonania.

Czytaj także: Skanowanie ludzi – nowe możliwości

Skanowanie laserowe w inwentaryzacji architektonicznej

Inwentaryzacja architektoniczna powstaje na podstawie dokonywanych pomiarów z natury i stanowi odtworzenie stanu faktycznego obiektu. Może być to inwentaryzacja przed wykonaniem przebudowy, ale i inwentaryzacja powykonawcza budynku.

Obejrzyj skanery 3D dostępne w naszym sklepie:

Fizyczne mierzenie wszystkich danych potrzebnych do narysowania budynku i rzutów kondygnacji w odpowiedniej skali, wymaga czasu i wiedzy wykonawcy. Może on posługiwać się dalmierzem laserowym czy miarą, ale o wiele łatwiej mu będzie wykonać pomiary na potrzeby inwentaryzacji przez skanowanie 3D. Skanowanie laserowe budynków pozwala przyspieszyć dokonywanie pomiarów i zwiększyć ich precyzję. Podczas skanowania budynku laserowo można automatycznie zbierać dane z różnych punktów. Zeskanowanie dużego obiektu architektonicznego ręcznie mogłoby trwać nawet do kilku dni, a dzięki skanowaniu 3D inwentaryzacja budowlana jest dokonywana w ciągu 1 dnia.

Obraz By Daniel L. Lu – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84598949