W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-03-06

Czym jest wzornictwo przemysłowe?

Wzornictwo przemysłowe

Definicja wzornictwa przemysłowego

Ze wzornictwem przemysłowym, a dokładniej z jego finalnymi efektami, spotkamy się korzystając z przedmiotów codziennego użytku. Wszystkie produkty, których używamy, mają swoich twórców – projektanta, czyli designera, który opracowuje projekt wzorniczy, a także grono wspomagających go ekspertów, konstruktorów, inżynierów i technologów. Współpraca takiego zespołu jest określana jako wzornictwo przemysłowe. Industrial design wpływa więc na ostateczną formę produktu, wykorzystane w nim technologie, sposób produkcji, cenę, a także na stopień jego innowacyjności.


W efekcie powstają przedmioty wytwarzane masowo, w milionach sztuk, jak i rzeczy trudniej dostępne, produkowane w seriach zaledwie kilku lub kilkunastu egzemplarzy. Podsumowując, wzornictwo to dziedzina powiązana z naukami ścisłymi, polegająca na projektowaniu przedmiotów użytkowych, łączących w sobie innowacyjne rozwiązania technologiczne, ergonomię, potrzeby rynkowe oraz stronę wizualną. Właśnie w taki sposób odbywa się m.in. projektowanie i budowa maszyn. Dzięki temu powstają przedmioty i urządzenia potrzebne, nowoczesne, funkcjonalne i jednocześnie o pożądanej, dopracowanej estetyce.

Przykłady produktów projektowania przemysłowego


Jakie są etapy wzornictwa przemysłowego?

Projektowanie we wzornictwie przemysłowym opiera się na kilku podstawowych etapach. Pierwszym z nich jest określenie potrzeb, czyli celów, dla którego ma powstać dany przedmiot (audyt wzorniczy). Może to być chęć ulepszenia i zmodernizowana istniejącego już produktu, albo stworzenia czegoś zupełnie nowego, spełniającego daną potrzebę. Drugi etap to opracowanie briefu, czyli ogólnej koncepcji przedmiotu. To moment, w którym ustala się podstawowe założenia i wymagania, jakie będzie spełniać dana rzecz. Jest to konieczne do zaprojektowania i stworzenia prototypu produktu, pozwalającego sprawdzić działanie obmyślonego rozwiązania. Kolejny krok to projektowanie przemysłowe, czyli przygotowanie wzoru i konstrukcji przedmiotu.

Czytaj także: Co powinieneś wiedzieć o inżynierii?


Późniejsze etapy opierają się na przygotowaniu dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożeniowej, a także technical file produktów. Designer wybiera więc technologię, w jakiej projekt będzie zrealizowany, przygotowuje dokumentację wyrobu, nadzoruje wdrożenie projektu, a także wspomaga późniejszą sprzedaż. Jak widać, celem wzornictwa przemysłowego jest tworzenie przedmiotów, które nie tylko dobrze wyglądają, ale spełniają również określone założenia projektowe i ekonomiczne. Dzięki temu powstają rzeczy modne, przyciągające wzrok i rozpoznawalne przez klientów, a przy tym ergonomiczne i o wysokim stopniu funkcjonalności. Inżynieria wzornictwa przemysłowego to tworzenie sztuki użytkowej, która skutecznie zaspokaja nasze realne potrzeby.