W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Serwis skanerów 3d

Specjalizujemy się w serwisie i naprawie skanerów 3d wykorzystujących różne technologie pomiarowe, między innymi bazujące na świetle laserowym i strukturalnym. Naprawiamy skanery stomatologiczne wewnątrzustne (intraoral) i protetyczne. Swoje usługi kierujemy do firm i osób prywatnych związanych z branżą stomatologiczną i protetyczną. Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne w zakresie napraw i serwisu skanerów 3D.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skaner jest ważnym narzędziem pracy, a w przypadku jego awarii istotną kwestią jest jak najszybsze usunięcie usterki. Wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta, oferując sprawną diagnozę i rozwiązanie problemów przez doświadczony zespół inżynierów. Oferujemy możliwość zdalnej naprawy skanera 3d w dowolnym miejscu w kraju oraz za granicą. Jeżeli usterka okaże się niemożliwa do usunięcia w trybie zdalnym, skaner należy przesłać do siedziby naszej firmy.

Naprawiamy skanery producentów takich jak Sirona, 3M, Dental Wings, Medit, Degree of Freedm, Artec, Aicon, GOM, Creaform i innych.