W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Wirtualna rzeczywistość

Nowoczesne technologie z coraz większym rozmachem wkraczają do naszego życia. Tradycyjne metody nauczania ustępują miejsca rozwijającej się w szybkim tempie wirtualnej rzeczywistości. Często dzięki rozwojowi i wykorzystaniu dobrodziejstw współczesnego świata jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Specjalizujemy się w VR wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). Tworzymy modele 3D pod aplikację VR jak i samą aplikację . Naszym głównym obszarem działania są zawodowe programy szkoleniowe np. szkolenie dla operatorów wózków widłowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów szkolenia pracowników. Symulacja w bezpiecznych warunkach pozwala na stworzenie pozornie niebezpiecznych sytuacji, które pomogą uchronić w przyszłości przed realnym zagrożeniem zdrowia czy nawet życia. Kursanci nie potrzebują tradycyjnego sprzętu, a trening mogą przeprowadzać nawet w domu. Tworzymy również aplikacje wspomagające tradycyjne metody sprzedażowe np. aplikacja VR dla deweloperów. Dzięki temu klienci chcący kupić mieszkanie w nieistniejącym jeszcze bloku, podejmą szybciej właściwą decyzję.