W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-12-09

Co to są wydruki 3D?

Kontrola wydruków z drukarki 3D

Jak powstaje wydruk przestrzenny?

Do stworzenia wydruków przestrzennych potrzebne jest specjalne oprogramowanie oraz drukarka 3D. Firmy korzystające z technologii druku trójwymiarowego współpracują z projektantami obsługującymi programy do projektowania 3D. To tam tworzone są trójwymiarowe modele, które następnie w szybki sposób mogą zostać przeniesione do rzeczywistości dzięki specjalnej drukarce. Jak to wszystko działa? Sprzęty do druku 3D wykorzystują różne technologie. Najczęściej stosowaną i jednocześnie najtańszą jest technologia FDM umożliwiająca tworzenie wydruków 3D z tworzyw plastikowych takich jak ABS oraz PLA. Materiał wprowadzany jest do głowicy drukarki, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury ulega roztopieniu i w formie płynnej wyciskany jest przez dyszę. Dysza nanosi materiał warstwa po warstwie, tworząc model wcześniej zaprojektowany w programie graficznym. Pod wpływem spadku temperatury materiał zastyga, tworząc ciało stałe. Po całkowitym wyschnięciu tak powstały wydruk 3D można zdjąć ze stołu roboczego czy podstawki. Prototyp może być poddawany testom mającym na celu zweryfikowanie, czy ostateczny produkt jest w pełni funkcjonalny.

Drukarki wykorzystujące technologię FDM mogą być wykorzystywane także w domu. Istnieją niskobudżetowe modele przeznaczone do użytku domowego, dzięki którym miłośnicy nowinek technologicznych mogą eksperymentować z tworzeniem własnych wydruków 3D. Do takich drukarek można dokupić materiały w postaci filamentów.
 

Wydrukowany obiekt w technologii 3D

Z czego wykonywane są druki 3D?

Dziś, kiedy druk 3D jest technologią mocno rozwiniętą, możliwe jest drukowanie nie tylko z plastiku, ale też z metalu, tworzyw przypominających drewno i wielu innych. Oczywiście nie każda drukarka jest przystosowana do druku z takich materiałów, jednak konstruowane są coraz to bardziej zaawansowane, wyspecjalizowane urządzenia. Przykładem mogą być olbrzymich rozmiarów drukarki 3D przeznaczone do drukowania domów, które wykorzystują beton. Wraz z nieustannym rozwojem technologii druk 3D wykorzystywany jest coraz szerzej, jako że zdecydowanie przyspiesza on proces produkcji (przykładowo postawienie domu za pomocą drukarki zajmuje około dwóch dni, podczas gdy tradycyjna budowa może ciągnąć się miesiącami) i daje wiele nowych, wcześniej niedostępnych możliwości.