W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-08-14

Monety 3D dla kolekcjonerów

skanowanie i drukowanie monet

Monety 3D

Wydawać by się mogło, że “numizmatyka 3D” to bardzo abstrakcyjne hasło - monety przecież są płaskie. Nic bardziej mylnego - Mennica Polska w trakcie odbywających się w Berlinie międzynarodowych targów World Money Fair zaprezentowała srebrne monety 3D w kształcie dzwonów. Pierwszy model jest repliką Dzwonu Zygmunta i został wykonany z okazji pięćsetnej rocznicy jego zawieszenia na Wawelu. Moneta wyprodukowana przy pomocy drukarki 3D jest niezwykle precyzyjna - na jej powierzchni widoczne są sylwetki świętego Zygmunta oraz świętego Stanisława. Drugą monetą  jest replika dzwonu Car Kołokoł znajdującego na Kremlu. Podobnie jak pierwsza moneta, ta również ma niezwykle precyzyjnie wykonane zdobienia w formie barokowych aniołów oraz portretów Cara Aleksego oraz Carycy Anny. Monety w kształcie dzwonów są legalnym środkiem płatniczym o nominalne 10 dolarów nowozelandzkich, jednak ich wartość kolekcjonerska jest znacznie wyższa, więc szansa znalezienia ich w obiegu rynkowym jest zerowa.

Czytaj także: Historia druku 3D
 

Należy wspomnieć, że monety w kształcie dzwonów nie są pierwszymi wyprodukowanymi przez Mennice Polską przy użyciu drukarek 3D. Wcześniej Mennica zaprezentowała prototyp zakrzywionej monety w kształcie liścia, cylindryczną monetę Fortuna Redux oraz inne srebrne i złote monety 3D o geometrii piramidy, kuli, wulkanu oraz jaja Fabergé, które stanowią prawdziwą gratkę dla numizmatyków. Technologia przyrostowa jest wykorzystywana stosunkowo rzadko przy produkcji monet, dlatego ceny monet 3D są z reguły o wiele wyższe od klasycznych monet kolekcjonerskich.

Zbiory Monet kolekcjonerskich

Rekonstrukcja zabytkowych monet

Dzięki obecnej technologii możemy nie tylko tworzyć monety kolekcjonerskie o bardzo ciekawych kształtach, ale również wytwarzać repliki przedmiotów o znacznej wartości historycznej. Doskonałym przykładem jest Muzeum Kaliskie, które wykorzystało skanowanie 3D monet do przygotowania cyfrowego zapisu jednego z niewielu zachowanych do naszych czasów Denarów Chrobrego. Uzyskano w ten sposób pełną geometrię wszystkich detali pozwalającą na wydruk precyzyjnych replik. Zabytkowe monety 3D mogą nie tylko poszerzyć zbiory muzeów, ale również stanowić formę zabezpieczenia przed kradzieżą oryginału, a nawet stanowić pomoc dydaktyczną w pracowniach historii przy ośrodkach akademickich.