W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-07-11

Jak działa skaner 3D?

Skanowanie światłem strukturalnym

Skaner 3D - zasada działania

Pozyskiwanie informacji o kształcie obiektu za pomocą skanera 3D opiera się na współrzędnościowej technice pomiarowej. Laserowy pomiar polega na wymierzaniu odległości z punktów o określonych współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczaniu ich położenia w przyjętym globalnym układzie współrzędnych. Skaner działa w sposób bezdotykowy. Projekcja światła laserowego na skanowany obiekt pozwala wbudowanej matrycy rejestrować jego współrzędne. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji możliwe jest odtworzenie faktury i geometrii przedmiotu w postaci cyfrowej. Dzięki temu, że podczas jednego pomiaru światło laserowe pozwala zebrać nawet do kilku milionów punktów pomiarowych, możliwe jest cyfrowe odtworzenie obiektów o najbardziej skomplikowanych kształtach, przy czym dla uzyskania możliwie dokładnego modelu 3D należy zeskanować obiekt z różnych perspektyw.

Czytaj także: Potencjalne zastosowanie druku 3D w wojsku

Ręczny skaner 3D - zastosowanie

Skanery 3D powstały przede wszystkim z myślą o inżynierii odwrotnej wykorzystywanej w wielu branżach. Polega ona na pracy nad już istniejącymi obiektami - ich rekonstrukcją lub modyfikacją. Skanery 3D możemy podzielić na stacjonarne oraz ręczne. Te drugie mają kompaktowy rozmiar, dzięki czemu korzystanie z nich jest o wiele łatwiejsze i wygdniejsze dla operatora. Pozwalają na skanowanie przedmiotów, których rozmiar bądź geometria nie pozwalają na umieszcze w urządzeniu stacjonarnym. Skanery ręczne najczęściej wykorzystuje się w kryminalistyce, pracach architektonicznych i konstruktorskich, podczas dokumentowania artefaktów o wysokiej wartości historycznej oraz archiwizowania zbiorów muzealnych.

Skanowanie powierzchni z drona

Jaka jest cena skanera 3D?

Zakup skanera 3D jest wydatkiem rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych w zależności od wybranego modelu. Przed zakupem warto dokładnie zastanowić się nad tym, do czego skaner będzie wykorzystywany oraz który z proponowanych na rynku produktów najlepiej sprawdzi się w tej roli. W ofercie producentów znajdują się skanery ręczne i stacjonarne umożliwiające pracę w wielu trybach. Niektóre w zestawie zawierają statyw oraz obrotowy stolik pozwalające na zautomatyzowanie procesu skanowania. Pod uwagę należy wziąć także rozmiar skanowanych obiektów oraz warunki, w jakich działa skaner 3D.