W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Fotogrametria – pomiary 3D

Fotogrametria DPA

Fotogrametria DPA to zaawansowany system pomiarowy 3D pozwalajacy na precyzyjny pomiar wielkości geometrycznych dla dużych obiektów, lub dokładne pozycjonowanie skanerów, ramion pomiarowych czy trakerów laserowych. Potocznie określa sią ją mianem pomiary 3D ze zdjęć.

Pomiary geometrii 3D

Szybkie i precyzyjne określenie wymiarów geometrycznych dla dużych obiektów.

System fotogrametryczny DPA firmy AICON 3D Systems GmbH jest certyfikowaną maszyną współrzędnościową 3D pozwalajacą na określenie wymiarów geometrycznych, odchyłek względem modelu 3D CAD czy pomiaru na podstawie dyskretnych punktów.

Z pomocą DPA można mierzyć zarówno rozstaw pomiędzy punktami, cechami (okręgi, płaszczyzny), płaskość (np stołów pomiarowych), czy uzyskane wyniki przyłożyć do modelu CAD uzyskując odchyłkę względem niego.

Fotogrametria cechuje się znacznie większą dokładnością pomiarową niż popularne ramiona. W połączeniu z adapterami mamy możliwość zmierzenia pozycji małych otworów, krawędzi czy płaskość.

Analiza deformacji

Szybkie i precyzyjne określenie poziomu deformacji obiektów pod wpływem działania sił zewnętrznych.

Pomiar i analiza deformacji to niekiedy żmudne i czasochłonne pomiary.

W celu analizy deformacji, można obiekty skanować, a następnie porównać uzyskany wynik do bryły matematycznej. Sytuacja ma się jednak inaczej w przypadku dokonywania analizy na dużych obiektach.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż do analizy mamy cysternę bądź zbiornik wodny o pojemności kilku tysięcy litrów, czas skanowania jest długi a jakość złożenia skanów obarczona dużym błędem. Rozwiązaniem tego problemu stanowi system fotogrametryczny DPA niemieckiej firmy AICON 3D Systems GmbH.

Z jego pomocą dokonasz analizy odchyłki względem modelu 3D CAD, jak również punktów pomiarowych względem siebie przed i po działaniu sił zniekształcających.

Wykorzystując system fotogrametryczny DPA, wielkość obiektu nie ma znaczenia.

Pomiary fotogrametryczne

Matryca wysokiej rozdzielczości

50Mpix - tyle wynosi rozdzielczość naszych systemów


Specjalna soczewka

W celu uzyskania najwyższej precyzji pomiaru, zastosowano metryczną soczewkę firmy AICON

Pomiary fotogrametryczne czyli skanowanie 3D aparatem o najwiekszej rozdzielczości...

Specjalizujemy się także w świadczeniu rozmaitych usług z zakresu fotogrametrii. Wykonujemy bardzo dokładne pomiary 3D wykorzystując sprzęt fotograficzny o najwyższej możliwej rozdzielczości. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy technicznej oraz zastosowaniu precyzyjnego sprzętu nie jest dla nas żadnym problemem pomiar kształtów, rozmiarów obiektów na podstawie zdjęć. Na takiej podstawie jesteśmy w stanie również określić ich dokładne położenie oraz szczegółowe wymiary. Jeśli chodzi o pomiary 3D to możemy zaoferować Ci nie tylko stworzenie trójwymiarowych modeli, ale również dokumentacji technicznej czy innych powiązanych z tym materiałów. Mamy ogromne możliwości i tylko od Ciebie zależy, w jakim stopniu chcecie je wykorzystać. Skontaktuj się z nami w celu profesjonalnej i szybkiej konsultacji na temat interesujących Cię pomiarów.