W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-06-18

W jakich dziedzinach można stosować druk przestrzenny?

dziedziny w których ma zastosowanie druk przestrzenny

Przemysł 3D

Obecnie druk 3D jest najczęściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego. Możliwości jakie zapewniają urządzenia działające na zasadzie wytwarzania przyrostowego szybko zostały docenione przez liderów takich jak np. amerykański koncern motoryzacyjny Ford Motor Company, który obecnie stosuje drukarki do wydruku wielu podzespołów i elementów konstrukcyjnych. W przypadku firm produkcyjnych technologie przyrostowe stosuje się przede wszystkim do prototypowania oraz produkcji małoseryjnej. Przy użyciu klasycznych metod produkcyjnych procesy te generują spore koszty związane między innymi z przygotowaniem form wtryskowych lub przystosowaniem linii produkcyjnej. Przy użyciu drukarek 3D można skutecznie zoptymalizować cały proces - wydruk zaprojektowanego wcześniej elementu, w większości przypadków, nie trwa dłużej niż kilka godzin.

druk 3d w motoryzacji

Motoryzacja 3D

Wspomniany wcześniej koncern motoryzacyjny Ford Motor Company był jednym z pierwszych, które dostrzegły możliwości, jakie zapewnia wydruk przestrzenny. Jednak dziś maszyny do wytwarzania przyrostowego są już standardem dla całej branży. Tu również stosuje się je głównie do prototypownia, ale coraz częściej drukuje się niewielkie elementy o skomplikowanej geometrii, które trafiają do aut seryjnych np. łopatki zmiany biegów znajdujące się w przy kierownicach aut sportowych.

Czytaj także: Zastosowanie druku 3D w stomatologii

Medycyna 3D

Kolejną dziedziną, w której druk przestrzenny stał się powszechnie wykorzystywany jest medycyna. To, co kiedyś wydawało się całkowitą abstrakcją rodem z filmów SCI-FI, dziś jest rzeczywistością. Mowa tu o protezach kończyn, które można szybko i niewielkim kosztem wydrukować przy użyciu drukarek 3D. Przykładem jest tu projekt mechanicznych protez dłoni prowadzony przez organizację e-NABLE. Projekty protez e-NABLE są bezpłatne i można je znaleźć na YouMagine oraz Thingiverse. Medycyna 3D ma jednak o wiele więcej zastosowań - wykorzystuje się ją również do tworzenia modeli przedoperacyjnych, które pozwalają się lepiej przygotować lekarzom do zabiegu. Również stomatologia wykorzystuje potencjał drukarek 3D - w tym przypadku do wydruku spersonalizowanych implantów.

druk 3d w medycynie

Fotografia 3D

Również w branży szeroko rozumianej fotografii urządzenia działające w technologii przyrostowej są coraz częściej wykorzystywane. Nie tylko do małoseryjnej produkcji spersonalizowanych akcesoriów takich jak uchwyty czy stojaki do aparatów fotograficznych, ale również do przestrzennego wydruku zdjęć wykonanych przy użyciu klasycznego aparatu.

Przedstawione wyżej przykłady stanowią zaledwie niewielki procent wszystkich dziedzin, które w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują technologie przyrostowe. Druk 3D znajduje zastosowanie również w takich branżach i dziedzinach jak: architektura, rozrywka, modelarstwo, moda, edukacja, reklama oraz Inżynieria „przeszłości” sprowadzająca się do takich branż jak przemysł kosmiczny.