W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Oprogramowanie

W naszej firmie korzystamy ze specjalistycznych programów z najwyższej światowej półki, służących do inżynierii odwrotnej, kontroli jakości, projektowania oraz skanowania 3D.  Zespół doświadczonych inżynierów w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Catia – program do inżynierii odwrotnej

Catia to wieloplatformowy pakiet oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), komputerowego wspomagania produkcji (CAM), komputerowego wspomagania inżynierii (CAE), PLM i 3D, opracowany przez francuską firmę Dassault Systèmes. Pracujemy w jednym z najbardziej rozbudowanych programów służących do prac inżynieryjnych. Stosowany jest w przemyśle lotniczym i samochodowym. Używamy go głównie do inżynierii odwrotnej. Świetnie sprawdza się także do projektowania.

oprogramowanie do modelowania

 

Program do projektowania i inżynierii – SolidWorks

SolidWorks jest oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), którego właścicielem jest Dassault Systèmes. Wykorzystuje zasadę projektowania parametrycznego i generuje trzy rodzaje połączonych plików: część, złożenie i rysunek. Wszelkie modyfikacje jednego z tych trzech plików zostaną odzwierciedlone w pozostałych dwóch automatycznie.

oprogramowanie do projektowania

 

PolyWorks – program do kontroli jakości PolyWorks

Inspector to potężne przemysłowe oprogramowanie do kontroli jakości wymiarów narzędzi lub części, diagnozowania i zapobiegania problemom z produkcją i montażem, kierowania budowaniem przez pomiary w czasie rzeczywistym i nadzorowania jakości zmontowanych produktów za pomocą bezdotykowej chmury punktów, digitizery i jednopunktowe sondujące urządzenia kontaktowe.

PolyWorks zapewnia wyjątkową, aktualizowalną technologię raportowania, która gwarantuje dokładność raportu i radykalnie przyspiesza kontrolę wielu elementów. Elementy raportu, takie jak zrzuty ekranu sceny 3D i tabele wyników, są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany projektu. Jest możliwe zmodyfikowanie parametrów projektu lub zastąpienie zmierzonych danych bieżącego elementu punktami danych z nowego elementu, wiedząc, że cały raport z inspekcji zostanie automatycznie zaktualizowany.

oprogramowanie do kontroli jakości polyworks

 

Program do obsługi skanera 3D – Optocat

Oprogramowanie OPTOCAT to oprogramowanie do przetwarzania skanowania 3D od firmy Aicon. Jest on używany z naszyn modelem skanera 3d smartSCAN-HE do wstępnego gromadzenia danych. W tej fazie OPTOCAT umożliwia weryfikację jakości i integralności każdego skanowania oraz łączenie wielu skanów. Różnorodność filtrów i opcji pozwala na bardziej zaawansowane opcje zbierania i przetwarzania. OPTOCAT posiada wbudowane narzędzia, które pozwalają na automatyczny eksport wyniku skanowania do programów pomiarowych takich jak Geomagic czy PolyWorks.