W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-05-21

Druk 3D - przyszłość medycyny

Zastosowanie druku 3D w medycynie
 

Zastosowanie 3D w medycynie

Druk 3D jest wykorzystywany w medycynie na różne sposoby. Choć większość elementów obecnie drukowanych przez medyczne drukarki 3D nie powinna mieć kontaktu ze środowiskiem wewnętrznym człowieka ze względu na niedoskonałość lub brak niektórych funkcji anatomicznych, są one pomocne np. w planowaniu skomplikowanych operacji. Druk modelu przedoperacyjnego narządu ze zmianą nowotworową pozwala na dokładne przestudiowanie jednostki chorobowej i odpowiednie przygotowanie się do zabiegu. Dzięki temu operacja obarczona jest mniejszym ryzykiem błędu lekarskiego, a w konsekwencji - niepowodzenia. Odpowiednie zaplanowanie leczenia umożliwia też druk 3D komórek nowotworowych, który pozwala obserwować ich zachowanie oraz reakcje na poszczególne leki.

Implanty 3D

Na świecie zostało przeprowadzonych już wiele zabiegów wykorzystujących implanty 3D, jednak wciąż nie są to metody stosowane powszechnie. Ma to związek z nieuregulowanym prawnie statusem medycyny 3D jako dziedziny stosunkowo młodej. Jedną z najsłynniejszych operacji był przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych przeszczep implantu czaszki pokrywającego aż 75% jej powierzchni. Element został wydrukowany na drukarce 3D na podstawie wcześniej wykonanego skanu przestrzennego. W praktyce zastosowano również implanty stawów oraz uzupełniające ubytki kostne. Dąży się do tego, aby implanty kości mogły być drukowane w trakcie operacji.

Zastosowanie druku 3D w stomatologii


Czytaj także: Zastosowanie druku 3D w gastronomii

Zęby 3D

Z druku 3D z powodzeniem korzysta już stomatologia. Drukarki pozwalają na tworzenie bezpiecznych dla zdrowia implantów. Odpowiednio wykonany skan usuniętego zęba pozwala dokładnie odtworzyć jego kształt, co zdecydowanie ułatwia dopasowanie protezy. Oprócz tego technologie przyrostowe pozwalają w szybki sposób drukować unikalne, dostosowane do konkretnych potrzeb plomby. Wykorzystanie drukarki 3D w stomatologii pozwala zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na gotowy implant, co jest dla wielu pacjentów po eksterminacji zęba bardzo istotne.

Jak widać, zastosowanie technologii 3D w medycynie jest bardzo szerokie. Choć część proponowanych przez nią metod póki co jest intensywnie badana i wykorzystywana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tylko kwestią czasu jest to, kiedy drukarki 3D staną się narzędziami obecnymi w większości placówek medycznych.