W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Kontrola jakości

Skanujemy z dokładnością do 0,01mm

Korzystamy z najnowszego modelu skanera w wersji przemysłowej High End niemieckiej firmy AICON 3D System, dlatego jesteśmy pewni jakości, jaką dostarczamy.

Klient otrzymuje raport pomiarowy z możliwością samodzielnej edycji otrzymanych wyników tj. wykonywanie zrzutów ekranu, pokazywanie przekrojów, pokazywanie mapy odchyłek w dowolnej pozycji.

Kontrola jakości obiektów przemysłowychPomiary przemysłowe 3D

Świadczymy usługi pomiarowe 3D z wykorzystaniem skanera światła strukturalnego. Urządzenie, którym dysponujemy jest wyposażone w dwie kamery o rozdzielczości 8Mpix i pozwala na prowadzenie procesu digitalizacji z dokładnością +/-0.01mm. Wykonujemy skanowanie obiektów przemysłowych wykorzystując zaawansowane oprogramowanie pomiarowe.

W ten sposób mamy możliwość przeprowadzenia szybkiej oceny jakości wyrobu. Porównując zeskanowany obiekt względem modelu matematycznego, szybko możemy dokonać rzetelnej i niezależnej oceny geometrii oraz jej zgodności z założeniami konstruktora. Kolorowa mapa odchyłek stanowi wygodne narzędzie w ocenie kształtów swobodnych.

Skanowanie obiektów przemysłowych przy pomocy naszego systemu gwarantuje, że dostarczone dane będą nie tylko precyzyjne, ale przede wszystkim będą wykonane z dużą szczegółowością. Dzięki dwóm kamerom o rozdzielczości 8Mpix każdy, nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony, a jego błędy kształtu szybko wychwycone dzięki precyzji skanowania wynoszącej +/-0.01mm.

Skanery 3D usprawniają także przemysł i branżę produkcyjną na całym świecie. Wykorzystuje się je jako narzędzia kontroli jakości, gdzie to właśnie ich trójwymiarowe spektrum skanowania odgrywa kluczową rolę. Kontrola jakości 3D to rozwiązanie wprowadzone w tysiącach linii produkcyjnych na całym globie! Skanery, które oferujemy, doskonale wykrywają kształty i tekstury, porównując je szczegółowo z podanym wzorcem. To właśnie nasz sprzęt ma największe szanse, by wykryć uchybienia i odstępstwa od normy z uwagi na swą wysoką precyzję i przeznaczenie.

Otóż jedynym zadaniem naszych skanerów 3D jest precyzyjne wykrywanie wszelakich tekstur, kształtów i obiektów. Sprzęt 3D analizuje dokładnie budowę każdego skanowanego przedmiotu, co czyni go idealnym kontrolerem jakości! Zapewniamy Was, że kontrola jakości 3D odgrywa decydującą rolę, jeśli chodzi o usprawnienie procesu produkcji, a rodzaj branży praktycznie nie ma znaczenia!