W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Muzealia i archeologia

 

Muzeum 3D oraz Archeologia

W naszej ofercie znajduje się również skanowanie obiektów muzealnych oraz zabytkowych konstrukcji wraz z ich oryginalną teksturą, kolorem. Dzięki innowacyjnej technologii mapowania tekstury opracowanej przez firmę AICON 3D Systems GmbH, nasze obiekty można kompresować bez utraty jakości tekstury. Skanowanie 3D to technologia, dzięki której archeologia zyskała możliwość cyfrowej archiwizacji obiektów muzealnych.

 

Mapowanie Tekstury

 

Technika opracowana przez Centrum Innowacji Skanerów w Meersburgu, będące działem badań i rozwoju techniki skanowania firmy Aicon 3D Systems GmbH.

Mapowanie tekstury pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości tekstury niezależnie od rozdzielczości kamer skanera. Dzięki temu rozwiązaniu, skanowany obiekt możemy swobodnie kompresować, a kolorowa tekstura pozostaje nadal w najwyższej rozdzielczości. To rozwiązanie również umożliwia umieszczenie zeskanowanych obiektów na stronach internetowych. Uzyskane zdjęcia mają małą pojemność dyskową, a jednocześnie doskonałą jakość wizualną. To najskuteczniejszy sposób na skanowanie obiektów muzealnych. Wszystkich zainteresowanych usługami skanowania, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

 

 

Skanowanie 3D obiektów muzealnych, zabytków i dzieł sztuki

Z opcji, jakie daje skanowanie 3D korzysta również archeologia i sztuka. Technologia, która się zajmujemy zawodowo, niesie nieograniczone dotąd możliwości, które mogą posłużyć także do zabezpieczenia zabytków i dzieł architektonicznych w formie cyfrowej. Nasze możliwości sięgają już bardzo daleko, aż do skanowania architektury i sztuki, a także zabytkowych obiektów użytkowych każdej wielkości. Dzięki temu, poza archiwizacją cyfrową zeskanowanych przedmiotów i arcydzieł, możemy również przenieść je do wirtualnej rzeczywistości 3D, z której korzystają między innymi cyfrowe muzea. Nie mamy złudzeń, że ta technologia już odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o popularyzację odkryć archeologicznych!

Dzięki doskonałości i niesamowitej dokładności naszych skanerów 3D jesteśmy w stanie nie tylko precyzyjnie odwzorować kolor, kształt, ale i teksturę danego obiektu. Dzięki temu przedmioty i architektura poddane skanowaniu 3D wyglądają hiperrealistycznie, i zachwycają widzów wirtualnych muzeów swoją szczegółowością i dbałością o najmniejsze detale!

Wszystkich zainteresowanych uslugami skanowania, prosimy o kontakt z biurem.