W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Outsourcing

Szukamy dostawców

Dzięki wieloletniej pracy w branży projektowo-inżynierskiej utrzymujemy kontakt z najlepszymi firmami świadczącymi usługi metalurgiczne i wyrobnicze. Zajmujemy się kompleksową obsługą produktu od wykonania projektu przez analizy jakości do wykonania gotowego produktu.

 

 

Obróbka skrawaniem

Wykonywanie różnego rodzaju tłoków, prętów, gwintów oraz kół zębatych.

 

Gięcie i cięcie metalu

Obróbka prętów i blach. Często stosowane do wykonywania obudów, konstrukcji i osłon. 

 

Spawalnictwo

Znamy godnych polecenia specjalistów spawaczy. Trudno o dobrego specjalistę więc najlepiej skorzystać ze sprawdzonych źródeł.

 

Ślusarstwo konwencjonalne

Wiemy jak trudno jest w dzisiejszych czasach o dobrego spawacza więc dlatego oferujemy pomoc w zakresie poszukiwania dostawcy.