W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • en
 • de

SLM – Selective Laser Melting

 

Druk 3D z metalu i jego początki

Możemy odnieść wrażenie, że ta technologia druku jest absolutną nowością, no i jest ale jej początki oczywiście miały miejsce w amerykańskim wojsku. Zanim druk metalowych części został udostępniony szerszej gawiedzi odbył chrzest bojowy podczas operacji "Pustynna Burza" w Iraku (r.1991). Tam drukarka 3D była wykorzystana przy dorabianiu oprzyrządowania i części do broni.

Rynek druku 3D w metalu daje nam obecnie kilka rozwiązań. Technologia DMLS doskonale sprawdza się w przypadku prototypowania lub wytwarzania krótkich serii produkcyjnych. Dzięki dużej swobodzie tworzenia skomplikowanych geometrii trudnych do wykonania metodami ubytkowymi tj. Obróbka skrawaniem itp.

Technologia ta znalazła szerokie zastosowania w przemyśle od lotnictwa przez medycynę i jubilerstwo aż po przemysł maszynowy i chemiczny.
 

Drukarka 3D do metalu i jej działanie

 

Budowa drukarki 3D do metalu

Zastosowanie SLM 3D

 • krótkie serie produkcyjne
 • skomplikowane narzędzia produkcyjne
 • prototypy detali
 • formy wtryskowe
 • elementy pracujące w wysokich temperaturach

Materiały wykorzystywane w metodzie SLM

 • 1.404(316L)
 • 1.4542(GP1)
 • AlSi10Mg (EN AC-43000)
 • 1.2709 (MS1)

Główne zalety technologii SLM

 
 • brak odpadów
 • niskie zużycie energii w porównaniu do innych metod druku 3d
 • druk w metalu, idealne na prototypy
 • można tą metodą szybko wyprodukować brakujące lub zepsute części