W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • en
 • de

SLS - Selective Laser Sintering

Selektywne spiekanie laserowe przykładowe wydruki

 

Selektywne spiekanie laserowe - najlepsza technologia na rynku

Selektywne spiekanie laserem polega na spiekaniu proszków poliamidowych lub polistyrenowych czesto z dodatkiem mączki szklanej lub z dodatkiem aluminium. Proces jest przeprowadzany w ogrzewanej komorze utrzymującej temperaturę bliską granicy topienia tworzywa. Proces SLS nie wymaga podpór ponieważ sam niespieczony proszek jest wystarczającą podporą dla budowanych elementów, a kilkuprocentowy skurcz materiału następuje dopiero po zakończeniu procesu i stopniowym wychłodzeniu komory. Powstałe w ten sposób części są w pełni funkcjonalne, mogą służyć jako ostateczny produkt z uwagi na rodzaj spiekanego materiału.
 

Drukarka 3D SLS i jej działanie

 

budowa drukarki 3d sls

Zastosowanie SLS 3D

 • w produkcji prototypów narzędzi
 • elementów konstrukcyjnych, form wtryskowych
 • elementów o wysokich właściwościach mechanicznych

Materiały wykorzystywane w metodzie SLS

 • poliamidy,
 • polistyreny
 • proszek z dodatkiem aluminium lub z dodatkiem szkła
 • elastomery

Główne zalety technologii SLS

 
 • dobra dokładność +/- 0,05mm
 • różnorodność materiałów
 • brak podpór
 • dobra jakość powierzchni
 • wysoka udarność i wytrzymałość, zbliżona do elementów wtryskiwanych
 • odporność temperaturowa
 • możliwość druku mechanizmów ruchomych
 • możliwość druku elementów cieńkościennych (min.grubość ścianki to 0,5mm)
 • niski koszt produkcji krótkoseryjnych (do 1000szt)
 • możliwość stosowania materiałów z mączką szklaną celem usztywnienia detali