W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • en
 • de

SLA - Stereolitography

Biżuteria wydrukowana w technologii 3D

Stereolitografia 3D - pierwsza technologia druku przestrzennego

Ten proces addytywnej produkcji elementów prototypowych (rapid prototyping) polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produkowanej części za pomocą lasera na sukcesywnie zanurzanej platformie w wannie z fotopolimerem. Pod wpływem światła laserowego, dochodzi do polimeryzacji i zestalenia substancji blisko powierzchni roztworu. Po obrysowaniu warstwy, platforma jest obniżana dokładnie o grubość wytworzonej warstwy, a cały proces powtarza się aż do uzyskania całego produkowanego elementu.

Przed fazą naświetlania następnej warstwy poziom polimeru zostaje wyrównany, by zapobiec różnicom wysokości, wynikającym z napięć powierzchniowych wykorzystywanych żywic i zjawiska ich płynięcia.

Po wyjęciu z kadzi roboczej element musi zostać poddany naświetlaniu promieniami UV w celu utwardzenia. Tak w pigułce wygląda druk 3D SLA z żywicy światłoutwardzalnej. Niezwykle ważną rolę oczywiście odgrywa w nim specjalistyczny sprzęt - drukarki 3D SLA.
 

Drukarka 3D SLA i jej działanie

 

 

drukarka wykorzystująca żywicę 3D

Zastosowanie SLA 3D

 • aplikacje wysoko temperaturowe
 • detale wymagające wysokiej dokładności
 • mechanizmy

Materiały wykorzystywane w metodzie SLA

żywice foto-polimerowe na bazie akrylu o bardzo zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i temperaturowych naśladujące ABS. Dobór materiału zależy od przeznaczenia prototypu.

Główne zalety technologii SLA

 
 • szybkość druku
 • wysoka jakość powierzchni
 • wysoka dokładność, grubość warstwy od 0,15mm do 0,025mm
 • możliwość wykonania skomplikowanych kształtów
 • świetnie się nadaje do odlewnictwa i wtryskiwania
 • możliwość druku skomplikowanych brył