W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • en
 • de

FDM - Fused Deposition Modelling

fdm druk 3d

 

Na czym polega druk 3D z plastiku?

W wolnym tłumaczeniu oznacza to modelowanie za pomocą stopionego materiału. Modelowanie odbywa się poprzez aplikację materiału za pośrednictwem dyszy, która układa go na platformie maszyny warstwa po warstwie. Każda warstwa to przekrój poprzeczny drukowanego detalu. Przypomina to nakładanie kremu na tort z tym, że zamiast wyciskarki mamy głowice z dyszami. Głowice poruszają się w osiach X i Y, a stół roboczy porusza się w osi Z. Materiał jaki jest głównie wykorzystywany to tzw. filament, który jest termoplastyczny wykonany na bazie ABS’u lub PC (poliwęglanu).

Obecnie minimalna grubość warstwy jaką możemy uzyskać w technologii FDM to 0,1m to stanowi o dokładności wykonania. Niektórzy producenci twierdzą ,że są w stanie wyprodukować elementy w tej technologii z dokładnością do 0,05mm co jest stwierdzeniem mocno naciąganym. Sporym utrudnieniem w tej technologii jest wymóg stosowania struktur podporowych, które po produkcji trzeba wyłamać lub rozpuścić.
 

Drukarka FDM 3D i jej budowa

Technologia FDM 3D w praktyce

 

Zastosowanie FDM 3D

 • testowanie pasowań
 • produkcja części zamiennych, narzędzi i oprzyrządowania
 • modele o małym stopniu skomplikowania, wytrzymałe funkcjonalne mechanizmy, w medycynie i przemyśle spożywczym
 • muzealnictwo i sztuka

Materiały wykorzystywane w metodzie FDM

 • ABS
 • PC
 • PC-ABS
 • PPSF
 • PEI
 • PA12

Główne zalety technologii FDM

 
 • druk z materiałów takich jakie są wykorzystywane podczas produkcji
 • druk w kolorze
 • niski koszt druku
 • wysoka udarność i wytrzymałość
 • możliwość druku części gabarytowych (ok 0,5m)
 • możliwość druku mechanizmów co pozwala sprawdzać funkcjonalność prototypów
 • technologia przewidziana do biura
 • możlwość druku elementów o określonej porowatości