W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Skanowanie Laserowe 3D

Skanowanie 3D budynków w Poznaniu

Nasza firma świadczy usługi w zakresie trójwymiarowego skanowania budynków z wykorzystaniem technologii takich jak fotogrametria, lasery i światło strukturalne. Zajmujemy się również sprzedażą profesjonalnych skanerów 3D. Jako dystrybutorzy współpracujemy z producentem najlepszych urządzeń dostępnych na rynku. Od lat zaopatrujemy przemysł i prywatnych przedsiębiorców w całej Polsce, oferując sprawdzone i skuteczne rozwiązania.

Skanowanie Pomnika Katyńskiego

Jakiego sprzętu 3D używamy?

Oferowane usługi wykonujemy przy użyciu sprzętu najwyższej jakości. Jednym z najczęściej używanych przez nas urządzeń jest profesjonalny przemysłowy skaner Faro Focus, Leica RTC360. Skanery 3d, które wymieniłem umożliwiają skanowanie budynków z dokładnością do kilku mm. Tak wysoka precyzja jest osiągana dzięki zastosowaniu kamery o dużej rozdzielczości oraz lasera generującego bardzo precyzyjną i skoncetrowaną linie, która jest rejestrowana przez kamerę. Technologie te pozwalają na wierne odwzorowanie skanowanego obiektu, włączając w to najbardziej szczegółowe detale i złożone struktury architektoniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki standard naszych usług.

Jak to robimy?

Podczas procesu skanowania generowana jest chmura punktów, którą następnie poddajemy obróbce w profesjonalnym oprogramowaniu np. Meshroom czy Autodesk Recap. Na jej podstawie tworzymy model poligonalny (siatka trójkątów w formacie STL) lub parametryczny (w dowolnym formacie). Otrzymany model dostarczamy wraz z pełną dokumentacją inwentaryzacyjną 2D tj. przekroje, rzuty pięter, rzuty elewacji lub dokumentacji 3D w dowolnym formacie, 

W razie zainteresowania zachęcamy do kontaktu. Oferujemy darmową wycenę na podstawie zdjęcia i zapewniamy atrakcyjne ceny usług skanowania 3D.

Skanowanie wnętrza budynku